truc-tam-khi-chia-se-phat-phap

Đạo tràng Tu Phật được thành lập không ngoài tâm nguyện Chia sẻ Chánh kiến và Đường lối tu Phật đến Đại chúng nên tất cả những bài Pháp nơi đây đều được khuyến khích phổ truyền rộng rãi; tuy nhiên, phải GIỮ NGUYÊN VĂNGHI RÕ NGUỒN.

Thế nhưng, báo PHẬT HỌC ĐỜI SỐNG đã làm trái với quy định của Đạo tràng khi chia sẻ bài PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 16 – HÃY LÀ MỘT PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH: thay đổi tên bài Pháp, câu hỏi không giữ nguyên văn và không ghi rõ nguồn trích dẫn. Dưới đây là đường dẫn: http://phathocdoisong.com/cung-dau-heo-ta-on-phu-ho-can-bie…

Đức Phật đã từng dạy: TRỰC TÂM LÀ ĐẠO TRÀNG. Hỏi: đó có phải là TRỰC TÂM tối thiểu cần có của người tu Phật?

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

—————————————————–

Tham khảo:

Thư của một Phật tử gởi Ban biên tập báo Phật Học Đời Sống
Đối luận với báo Phật Học Đời Sống
Phật Pháp vấn đáp 16: Hãy là một Phật tử chơn chánh
– Trực tâm là Đạo tràng