Giữa thời mạt tâm loạn Pháp hiện nay, nếu không có thắng duyên gặp được Chánh Pháp Phật, việc tu thiền theo ngoại đạo (Tà pháp, Mê pháp…) chắc chắn sẽ khiến hành giả kết duyên với Tà giới, lạc đường Tà đạo, tự bít mất cửa ngộ. (nguồn ảnh: internet)

* CÂU HỎI

Gửi daotrangtuphat,

Tôi là một người may mắn do nhân duyên phước đức được biết đến Phật Pháp.

Ngày nọ, buổi tối tôi có ngồi tọa thiền nhưng luôn thấy những điều mộng mị, đắm chìm cùng nữ nhân do hành động trong quá khứ. Biết không thể tiếp tục, tôi liền xả mở mắt ra thì có nhìn thấy hình bóng của 1 ai đó đang đứng ở rặng cây cách chỗ ngồi khoảng 4 – 5 mét. Sau 3 lần nhắm mở mắt thì bóng dáng đó biến mất.

Có phải tôi đã lạc vào lưới Ma hay không? Mong daotrangtuphat giải đáp và cho tôi lời khuyên!

* PHÚC ĐÁP

Phật tử nên biết: Thiền định không dễ hành trì, thậm chí đối với cả tu sĩ xuất gia.

  • Giữa thời mạt tâm loạn Pháp hiện nay, nếu không có thắng duyên gặp được Chánh Pháp Phật, việc tu thiền theo ngoại đạo (Tà pháp, Mê pháp…) chắc chắn sẽ khiến hành giả kết duyên với Tà giới, lạc đường Tà đạo, tự bít mất cửa ngộ. Duy chỉ có hành thiền đúng theo Chánh Pháp Phật mới có thể giúp hành giả trực chỉ chơn tâm phá mê khai ngộ, liễu thoát tử sanh. Thế nhưng, không phải Pháp thiền nào cũng đều thuộc về Chánh Pháp, dù được gán dưới danh nghĩa Phật Pháp.
  • Dù tại gia hay xuất gia, nếu không có tâm xuất trần hướng Thượng, không trang nghiêm Giới hạnh xuất thế, thân tâm còn cấu uế bởi luyến ái dục trần mãi không buông thì mê chướng tạp loạn tích tập không ngừng, không thể hành thiền. Nếu miễn cưỡng tọa thiền, tùy nghiệp chướng và tập khí hạ liệt thiên về trạng huống nào (tâm sát hại, tâm dâm dục, tâm sân hận, tâm tham ái, tâm khinh mạn, tâm nghi hoặc…) tất sẽ chiêu cảm Tà giới ứng hiện khảo phá tương ưng cho đắm chìm mê mải vì tập khí cấu uế phút chốc được kích bồi tăng huy thêm lẫy lừng, chất ngất gấp bội phần. Do không có khả năng tự thủ hộ mình, cũng không biết phương cách đối trị và nhiếp phục, người đó lập tức sa vào Tà đạo, không thể nào có thể tự thoát ra. Trong trường hợp này, duy chỉ có Mật giả (đã kiến Tánh) mới có thể cứu độ mà thôi!
  • Nếu không có Minh sư (đã kiến Tánh) dìu dắt, chỉ điểm phá mê tránh lầm đường lạc lối từ lúc ban sơ khởi tu thiền cho đến các tầng bậc thâm sâu vi tế sau này, nhất là nhiếp độ Tà giới luôn không ngừng khảo phá người tu thì Huệ mạng của hành giả nơi Tam Bảo khó giữ gìn.

Qua thư chia sẻ, Phật tử đã bị Tà (thuộc cõi Dục giới) đeo bám, khảo phá. Do đó, khuyên Phật tử không nên tiếp tục tự hành thiền vì những nguy hại khôn lường kể trên, cũng không đi tầm thầy bà (phù thủy, bùa ngải, lỗ ban…) chữa trị khiến bản thân lậm Tà càng nặng thêm. Đừng nhớ nghĩ đến chuyện xảy ra! Hãy tinh tấn sám hối nghiệp chướng, trì tâm niệm Phật trong mọi lúc mọi nơi. Đạo tràng hoàn toàn có thể độ Phật tử thoát khỏi Tà đeo bám.

Phật tử hãy xem kỹ những bài Pháp sau rồi chiêm nghiệm, thọ trì:

Lưu ý: Tà là thuật ngữ chung dùng để chỉ chúng sanh các cõi siêu hình (Tà, Ma, Quỷ, Tinh…) chuyên nhiễu hại người, đặc biệt là khảo phá những người tu hành cho lầm đường lạc lối.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên