ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Khấn nguyện sao cho đúng Pháp?

Đạo Phật là đạo Từ Bi, Trí Huệ, Giác ngộ và Giải thoát; là con đường dìu dắt chúng sanh tự giác - tự...

Cuộc đời Đức Đại-Ca-Diếp (phần 4)

GƯƠNG LÀNH THÁNH ĐẠI CA DIẾP (MAHÀ KASAPA) VỊ TĂNG THỐNG PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN Tác giả: HELLMUTH KECKER Diễn dịch: Nguyễn Ðiều (1992) -ooOoo- PHẦN 4 VIII. VAI TRÒ...

THEO DÕI

815Người theo dõiĐăng Ký

PHẬT SỰ

PHÁP LỮ