ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Những điều tâm niệm về Đức tin

0
Quay về nương dựa nên gọi là quy y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng; như dân...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 05

0
1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 05 (5) Hận thù diệt hận thù, Ðời này không thể có, Từ bi diệt hận thù, Là định luật nghìn thu. ----------------------------- (5) Khắp...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 03 và 04

0
1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 03 (03) Hắn mắng tôi, đánh tôi, Hắn hạ tôi, cướp tôi, Ai ôm niềm hận ấy, Hận thù không thể nguôi. ------------------------- Pháp Cú...

Phẩm Hỷ Ái – Pháp Cú 212

0
16. PHẨM HỶ ÁI Pháp Cú 212 (212) Thân ái sinh ưu sầu, Thân ái sinh sợ hãi, Ai thoát khỏi thân ái, Ắt hết mọi âu lo. ----------------------------------------- (212) Khởi...

Phẩm Hỷ Ái – Pháp Cú 209, 210 và 211

0
16. PHẨM HỶ ÁI Pháp Cú 209 (209) Miệt mài điều đáng tránh, Buông xả việc nghiên tầm, Ganh tị bậc chuyên tâm, Bỏ đích, theo dục lạc. ------------------ Siêng làm...

Phẩm Song Yếu – Pháp Cú 13 và 14

0
1. PHẨM SONG YẾU Pháp Cú 13 (13) Như ngôi nhà vụng lợp, Nước mưa len lỏi vào, Tâm không tu cũng vậy, Tham dục rỉ rả vào! ————————————– (13)...