ĐẠO TRÀNG TU PHẬT
kinh luận, KINH LUẬN

Phẩm Tinh Cần – Pháp Cú 24

2. PHẨM TINH CẦN Pháp Cú 24(24) Ai nỗ lực, chánh niệm, Trong sạch và nghiêm cần, Tự chế, sống chân chánh, Tiếng lành tăng trưởng dần. Giáo lý...

Phẩm Tinh Cần – Pháp Cú 21, 22 và 23

2. PHẨM TINH CẦN Pháp Cú 21(21) Tinh cần là đường sanh, Buông lung là ngõ tử, Tinh cần là bất tử, Buông lung như thây ma! ----------------------------- Pháp Cú...

Phẩm Hỷ Ái – Pháp Cú 219 và 220

16. PHẨM HỶ ÁI Pháp Cú 219(219) Bao lâu xa cố hương, Ngày về được an khương, Bà con và bạn hữu, Mừng đón người thân thương. ---------------------------- Pháp...

Phẩm Hỷ Ái – Pháp Cú 218

16. PHẨM HỶ ÁI Pháp Cú 218(218) Tu tập pháp ly ngôn, Tâm thành cầu thánh quả, Ý dục lạc buông xả, Xứng gọi bậc Thượng lưu (*). (*)...

Phẩm Hỷ Ái – Pháp Cú 217

16. PHẨM HỶ ÁI Pháp Cú 217(217) Ðủ giới đức chánh kiến, Liễu ngộ pháp chân như, Thành tựu mọi công hạnh, Quần chúng yêu kính người.------------------------- (217) Người...

Phẩm Hỷ Ái – Pháp Cú 216

16. PHẨM HỶ ÁI Pháp Cú 216(216) Tham ái sinh ưu sầu, Tham ái sinh sợ hãi, Ai thoát khỏi tham ái, Ắt hết mọi âu lo. -------------------------------- (216) Khởi...