thong-bao-phap-thi-duong-loi-tu-phat

LỜI TỰA

Thân người khó được! Phật Pháp khó nghe! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần!  

Tâm người xưa đa phần hiền lương, thánh thiện, ưa nghe – nghĩ – suy tư – trau dồi về đạo đức, nhân cách sống sao cho hướng thượng nên khi thắng duyên gặp Phật, nghe Pháp liền tỏ ngộ Chơn Tâm, thượng cầu Phật đạo quyết không màng sanh tử thì có sá gì bã thế gian lắm mùi tục lụy, uế trược phù hư. Người thời nay, đa phần vì lục dục – thất tình, ngũ dục… “mê” say nên để cho tam độc Tham – Sân – Si lôi kéo, sai sử mà tác nghiệp Thân – Khẩu – Ý không ngừng, lẽ dĩ nhiên theo Nhân – Quả chí công sẽ chiêu cảm thọ khổ báo khôn cùng trong Lục đạo luân hồi không dứt, bao người tu thật có mấy ai liễu ngộ? Hỏi: mạt Pháp hay mạt Tâm?
 
Giữa muôn vàn rối ren và biến tướng khôn lường của thực trạng tu hành hiện nay, với tâm nguyện chia sẻ Chánh Kiến và Đường lối tu Phật đến Đại chúng, mong có thể làm kim chỉ nam cho sự hành trì tu tiến, đáp đền Tứ ơn thâm trọng trong muôn một, nay hành giả kết tập những bài Pháp thành quyển ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT để Pháp thí rộng truyền. Nội dung gồm có 4 phần: 
 
1) Đường lối tu Phật: chia sẻ kinh nghiệm công phu tu trì của bản thân, đồng thời nêu lên Chánh Kiến trước thực trạng suy vi, biến tướng đau lòng của Đạo Pháp thời nay.
 
2) Phật Pháp vấn đáp: chuyên mục hỏi – đáp, giải nghi cho Đại chúng.
 
3) Kinh Luận: trích đăng nội dung tiêu biểu của một số Kinh điển như Diệu Thủ Lăng Nghiêm, Niệm Phật Ba-la-mật, Bát Đại Nhân Giác, Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp và Pháp Bảo Đàn Kinh. Nếu cần thiết, ở cuối nội dung trích đăng có mạo muội kèm theo lời bàn những điểm cần luận sâu hầu giúp Đại chúng liễu ý tu hành.
 
4) Pháp ngữ của Cổ Đức và các bài Sám Văn: chọn lọc một số bài Pháp khuyến tu của chư Cổ Đức, trong đó “Cẩm Nang Tu Đạo” của Hòa Thượng Quảng Khâm được trích đăng gần như trọn vẹn bởi Pháp ngữ khai thị của Ngài thật quá đỗi bình dị mà cô đọng, gần gũi và sâu sắc, thiết nghĩ sẽ mang lại Pháp lạc thiết thực cho sự hành trì của Đại chúng.
 
Đạo tại Tâm hành! Tu Phật cốt yếu ở sự hành trì chân thật chứ chẳng phải thuyết suông, hý luận ba hoa, xem Phật Pháp như một môn học thuật thế gian làm phong phú thêm kiến thức hay đề cao bản ngã si mê của chính mình. Vì vậy, ai thống thiết với đại sự liễu thoát tử sanh tức đồng hội đồng thuyền trên lộ trình giác ngộ – giải thoát của Chư Phật! 
 
Đừng làm các điều ác,
Tu tập mọi hạnh lành,
Giữ Tâm ý trong sạch,
Đó là lời Phật dạy!
 
Ai chuyên tập Thiền Định,
Quyết tâm tu vững vàng,
Giải thoát mọi trói buộc,
Chứng vô-thượng Niết Bàn!
 
(Kinh Pháp Cú)
 
Nguyện tất cả Pháp giới chúng sanh nơi khôn cùng cảnh giới khắp 10 phương sớm Tỏ Ngộ Phật Tâm – Viên Thành Phật Đạo!
 
Tâm giác tỉnh một lòng chơn tu Phật,
Giới tinh nghiêm miên mật Định tâm Thiền,
Bi – Nguyện – Hạnh – Từ tâm quang minh diệu,
Độ tử – sanh phản bổn Tự quy-y!
 
Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A-Di-Đà Phật _()_
 
Phật lịch 2560 – Bính Thân 2016
 
Cẩn khải
 
CỔ THIÊN
 
———————————————————–
 
Đó là LỜI TỰA của quyển ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT mà hành giả đã ấp ủ bao năm, nay đủ duyên nên in ấn 1000 quyển để Pháp thí rộng truyền đến Đại chúng, đáp ứng tâm nguyện cầu Pháp của nhiều Phật tử viết thư tỏ bày mong có quyển Kinh sách tập hợp tất cả bài Pháp trên Đạo tràng hầu lợi lạc tiến tu. Sách dày 721 trang, nội dung được bao hàm trong 4 phần chính như trên. Hành giả rất mong và tin rằng những ai hữu duyên cầm quyển sách trên tay sẽ nhận được Pháp lạc vô cùng trên đường tu Phật! 
 
thong-bao-phap-thi-duong-loi-tu-phat
Quý Thiện – Tín muốn thỉnh sách, hãy gởi đầy đủ thông tin (viết có dấu rõ ràng) gồm HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ (chi tiết số nhà, phường, xã/huyện, quận/thành phố) và SỐ ĐIỆN THOẠI vào hộp thư của Đạo tràng để đăng ký. Đạo tràng sẽ theo danh sách đã đăng ký để chuyển gởi bảo đảm đến Đại chúng.
 
Mỗi tháng, Đạo tràng sẽ thống kê danh sách và chia làm 2 đợt gửi: giữa tháng và cuối tháng. Qua đó, dựa vào thời điểm đăng ký thỉnh sách, Quý vị có thể đoán được thời gian mình sẽ nhận được mà chủ động hơn…
 
Do số lượng người thỉnh đông nên để giảm phần nào chi phí gởi bưu phẩm, những ai ở khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh hoan hỷ sắp xếp thời gian tự đến nhận giùm. Địa chỉ cụ thể sẽ có người liên lạc đến quý vị.
 
Những ai ở ngoại thành, thời gian giao nhận hạn lượng là 1 tuần hoặc 10 ngày tùy vùng miền nên Quý vị hãy mở điện thoại theo dõi cuộc gọi lạ từ nhân viên bưu phẩm. Sau thời gian trên, nếu vẫn chưa nhận được sách thì Quý vị hãy phản hồi lại để Đạo tràng biết, kiểm tra và kịp gửi nếu thiếu sót.
 
Quý vị lưu ý: KHÔNG trả bất kỳ khoản phí nào khi nhận sách.
 
Kinh sách quý là Pháp bảo để trợ duyên tu hành nên mong Quý vị đừng vì ham thích nhất thời mà sưu tầm, thỉnh rồi để đó không đọc; hoặc có đọc mà chẳng suy nghiệm thấu đáo và hành trì chơn thật (Văn – Tư – Tu), tự tu – tự độ thì thật là đáng tiếc…! Vì thế, với ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT trên tay, hành giả mong và tin rằng tất cả sẽ đồng được Pháp lạc trên đường giác ngộ!
 
Chúc tất cả an lạc và tinh tấn!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 
Cổ Thiên
(18-4-2016)