ĐẠO TRÀNG TU PHẬT
phap-dam-mien-nam-lan-8-h7

Tổng kết Pháp đàm (miền Nam, lần 8 ngày 6-8-2017)

0
Tổng kết Pháp đàm (miền Nam, lần 8 ngày 6-8-2017) Kính bạch Quý Thầy _()_ Dưới đây là hình ảnh Đại chúng toạ thiền niệm Phật sau thời thính Pháp tại kỳ Pháp đàm lần 8...
tong-ket-phap-dam-tuyen-quang

Tổng kết Pháp đàm (miền Bắc, lần 4 ngày 22-7-2017)

0
Kính bạch Quý Thầy! Lần đầu tiên buổi Pháp đàm của Đạo tràng Tu Phật được tổ chức tại Tuyên Quang. Đây là một vinh dự cho chúng Đệ tử và những người muốn tầm...

Tổng kết Pháp đàm (miền Nam, lần 7 ngày 9-7-2017)

0
Tổng kết Pháp đàm (miền Nam, lần 7 ngày 9-7-2017) Kính bạch Quý Thầy _()_ Dưới đây là hình ảnh Đại chúng toạ thiền niệm Phật sau thời thính Pháp tại kỳ Pháp đàm lần 7...
tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-6-ngay-11-6-2017

Tổng kết Pháp đàm (miền Nam, lần 6 ngày 11-6-2017)

0
Kính bạch Quý Thầy ! Mỗi lần nhận được thông báo tổ chức Pháp đàm, Phật tử chúng con nao nức chờ đợi. Quý Thầy đã gieo chủng tử Phật cho chúng con, rồi khó...