loi-noi-dau-duong-loi-tu-phat

Thân người khó được! Phật Pháp khó nghe! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần!

Tâm người xưa đa phần hiền lương, thánh thiện, ưa nghe – nghĩ – suy tư – trau dồi về đạo đức, nhân cách sống sao cho hướng thượng nên khi thắng duyên gặp Phật, nghe Pháp liền tỏ ngộ Chơn Tâm, thượng cầu Phật đạo quyết không màng sanh tử thì có sá gì bã thế gian lắm mùi tục lụy, uế trược phù hư. Người thời nay, đa phần vì lục dục – thất tình, ngũ dục… mê say nên để cho tam độc Tham – Sân – Si lôi kéo, sai sử mà tác nghiệp Thân – Khẩu – Ý không ngừng, lẽ dĩ nhiên theo Nhân – Quả chí công sẽ chiêu cảm thọ khổ báo khôn cùng trong Lục đạo luân hồi không dứt, bao người tu thật có mấy ai liễu ngộ? Hỏi: mạt Pháp hay mạt Tâm?

Giữa muôn vàn rối ren và biến tướng khôn lường của thực trạng tu hành loạn Pháp hiện nay, với tâm nguyện chia sẻ Chánh Kiến và Đường lối tu Phật đến Đại chúng, mong có thể làm kim chỉ nam cho sự hành trì tu tiến, đáp đền Tứ ân thâm trọng trong muôn một, nay hành giả kết tập những bài Pháp thành quyển ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT để Pháp thí rộng truyền. Nội dung gồm có 4 phần:

1. Đường lối tu Phật: chia sẻ kinh nghiệm công phu tu trì của bản thân, đồng thời nêu lên Chánh Kiến trước thực trạng suy vi, biến tướng đau lòng của Đạo Pháp thời nay.

2. Phật Pháp vấn đáp: chuyên mục hỏi – đáp, giải nghi cho Đại chúng.

3. Kinh luận: trích đăng nội dung tiêu biểu của một số Kinh điển như Diệu Thủ Lăng Nghiêm, Niệm Phật Ba-la-mật, Bát Đại Nhân Giác, Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp và Pháp Bảo Đàn Kinh… Nếu cần thiết, ở cuối nội dung trích đăng có mạo muội kèm theo lời bàn những điểm cần luận sâu hầu giúp Đại chúng liễu ý tu hành.

4. Pháp ngữ của Cổ Đức và các bài Sám Văn: chọn lọc một số bài Pháp khuyến tu của chư Cổ Đức, trong đó, “Cẩm Nang Tu Đạo” của Hòa Thượng Quảng Khâm được trích đăng gần như trọn vẹn bởi Pháp ngữ khai thị của Ngài thật quá đỗi bình dị mà cô đọng, gần gũi và sâu sắc, thiết nghĩ sẽ mang lại Pháp lạc thiết thực cho sự hành trì của Đại chúng.

Đạo tại Tâm hành! Tu Phật cốt yếu ở sự hành trì chân thật chứ chẳng phải thuyết suông, hý luận ba hoa, xem Phật Pháp như một môn học thuật thế gian làm phong phú thêm kiến thức hay đề cao bản ngã si mê của chính mình. Vì vậy, ai thống thiết với đại sự liễu thoát tử sanh tức đồng hội đồng thuyền trên lộ trình giác ngộ – giải thoát của Chư Phật!

Đừng làm các điều ác,
Tu tập mọi hạnh lành,
Giữ Tâm ý trong sạch,
Đó là lời Phật dạy!

Ai chuyên tập Thiền Định,
Quyết tâm tu vững vàng,
Giải thoát mọi trói buộc,
Chứng vô-thượng Niết Bàn!

(trích Kinh Pháp Cú)

Nguyện tất cả Pháp giới chúng sanh nơi khôn cùng cảnh giới khắp cõi 10 phương sớm Tỏ Ngộ Phật Tâm – Viên Thành Phật Đạo!

Tâm giác tỉnh một lòng chơn tu Phật,
Giới tinh nghiêm miên mật Định tâm Thiền,
Bi – Nguyện – Hạnh – Từ tâm quang minh diệu,
Độ tử – sanh phản bổn Tự quy-y!

(Cổ Thiên)

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A-Di-Đà Phật _()_

Phật lịch 2560 – Bính Thân 2016
Cẩn khải
Cổ Thiên

——————————–

Đọc bài Pháp này bằng tiếng Anh: hoan hỷ nhấp vào đây