Cuộc đời Đức Ma Ha Ca Chiên Diên (phần 1)

MA HA CA CHIÊN DIÊN (MAHA KACCANA) BẬC THẦY VỀ LUẬN GIẢI PHẬT NGÔN Tác giả: Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker Hiệu dính: Bhikkhu Bodhi Huớng dẫn:...

Gương hiếu hạnh của Đức Xá Lợi Phất

NGÀY CUỐI CHO MẸ Hạnh Chiếu Có những câu chuyện ta cứ ngỡ đã đi qua mất rồi nhưng thật ra nó vẫn còn đọng lại...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 4)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- PHẦN 4 6. VÀI GIẢI ÐÁP VÀ VA CHẠM...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 3)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- PHẦN 3 5. A NẬU LÂU ÐÀ VÀ NỮ...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 2)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- PHẦN 2 3. A NẬU LÂU ÐÀ TIẾN LÊN...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 1)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- "Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa". Thành kính đảnh...