Tiếp theo loạt bài trước về sự Vi Diệu Nhiệm Mầu của Phật Pháp và Hạnh Nguyện Chơn Tu bất khả tư nghì, đoạn video clip dưới đây ghi lại (vào ngày 13/6/2014):
 
1. Hình ảnh cố Hòa thượng Thích Liễu Minh (trụ trì chùa Nhơn Phước tại tỉnh Tiền Giang) đang dùng Mật-hạnh từ bi và Vô Vi Ấn Pháp nhà Phật để hóa độ người bệnh cho “âm siêu – dương thới”.
 
mat-gia-thich-lieu-minh
Cố Hòa thượng Mật giả Thích Liễu Minh
 
2. Tiếp sau đó là lời tự thuật của Sư cô Thích Nữ Tịnh Hoa, đang tu tại Chùa Thiền Vân (ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã được Sư Ông (cố Hòa thượng Thích Liễu Minh) trị hết bệnh “Hạch di căn” (ung thư) giai đoạn cuối, có thể tóm gọn như sau:
 
su-co-thich-nu-tinh-hoa
Sư cô Thích Nữ Tịnh Hoa tại chùa Nhơn Phước
– Sư cô đi du học Thạc sĩ Phật học ở Trung Quốc, sau đó bị bệnh HẠCH DI CĂN. Sau khi phát nguyện trì Chú Đại Bi, Sư cô nằm mơ thấy Sư Ông liên tục 2 đêm trước khi về Việt Nam dù chưa 1 lần gặp mặt. 
 
– Khi đã về Việt Nam, thông qua lời 1 vị Tăng, Sư cô mới nghe tiếng lành có Hòa thượng ở chùa Nhơn Phước trị bệnh hóa độ chúng sanh. Sau khi đến chùa gặp trực tiếp, Sư cô mới biết Ngài đúng là vị mình đã mơ thấy khi phát nguyện trì chú Đại Bi lúc còn ở Trung Quốc.
 
– Ung thư hạch đã biến chứng di căn giai đoạn cuối, Sư cô không nghĩ mình có thể qua khỏi. Thế nhưng, với Mật hạnh từ bi vô lượng của Ngài, chỉ 2 bàn tay (Vô Vi Ấn Pháp nhà Phật), thậm chí “nước miếng”, Ngài đã trị khỏi ung thư hạch di căn giai đoạn cuối trong khoảng 5 ngày, hóa kiếp cho oan gia trái chủ bao đời của Sư cô hỷ xả oán duyên, quy Phật vãng sanh.
 
– Trong lúc Ngài mật trì hóa độ các khối u, Sư cô “cảm” nghe được có đủ tiếng của các loài heo, mèo… hú lên. Rõ thấy, với sát nghiệp nặng nề từ tiền kiếp mà hiện tiền Sư cô phải chịu căn bệnh ung thư hạch di căn hành hạ đau đớn, khổ sở dường nào. Nếu không nhờ phước duyên nơi Tam Bảo để gặp được Ngài, chắc chắn Sư cô sẽ không “qua khỏi” mà giữ thân tu hành như lời tự thuật.
 
– Nếu không nhờ phước đức vun bồi nhiều đời nơi Tam Bảo, không có tín tâm kiên định nơi Phật Pháp, nguyện một lòng quy Phật, sám hối… khi bị “nghiệp hành” (oan gia trái chủ) thì sẽ khó có được thắng duyên gặp Bậc chơn tu đạo hạnh xuất thế gia trì – hóa độ… 
 
Thế mới biết, chỉ có Phật Pháp thậm thâm vi diệu mới độ tận nghiệp chướng và khai ngộ tất cả chúng sanh, không thể nghĩ bàn. Đừng tầm thầy tà (bùa, ngãi…) mà tiền mất – tật mang, mai hậu nhập vào Tà chúng là điều không thể tránh khỏi, mọi người hãy ghi nhớ!
 
Luật Nhân-Quả nghiệp báo phân minh, mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 

Cổ Thiên

————————————————–
 
Xem bài: