ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Kinh điển Đại Thừa có phải do Phật thuyết hay không?

Đạo tràng xin phép tác giả được chia sẻ bài viết tại đây. Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà...

Thư của một Phật tử gởi Ban biên tập báo Phật...

Kính gửi Ban biên tập trang báo điện tử “Phật học và Đời sống”! Hiện trang “Phật học và Đời sống” (http://phathocdoisong.com) đang đăng bài...

Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo?

- Diệu Pháp của Chư Phật lưu xuất từ đâu nếu không phải từ Chơn Tâm - Phật Tánh, từ hạnh nguyện Từ Bi...

Trong Kinh A Hàm chứng thực Đức Phật có khai thị...

Đạo tràng hoan hỷ và tán thán Tác giả bài viết!  Đạo tràng xin phép Tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ...

Nhân duyên tu Đạo

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Hành quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam – Bài...

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ---000--- Bài 1 Phật giáo Việt Nam từ Du nhập đến thời Lý Nam Ðế với sự ra đời...