ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo?

- Diệu Pháp của Chư Phật lưu xuất từ đâu nếu không phải từ Chơn Tâm - Phật Tánh, từ hạnh nguyện Từ Bi...

Thư của một Phật tử gởi Ban biên tập báo Phật...

Kính gửi Ban biên tập trang báo điện tử “Phật học và Đời sống”! Hiện trang “Phật học và Đời sống” (http://phathocdoisong.com) đang đăng bài...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như xin quỳ...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 2

Như đã giảng rõ trong bài HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI TU PHẬT, khi mật hạnh tâm thiền đạt Vô Niệm Tam Muội thì hành giả...

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam – Bài...

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ---000--- Bài 3 Phật giáo từ thời Trần Nhân Tông đến cận đại Thích Tâm Hải Từ Trần Nhân Tông...

Nhân duyên tu Đạo

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Hành quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...