ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam – Bài...

0
Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ---000--- Bài 2 Phật giáo thời kỳ từ Nhà nước Ðộc lập Vạn Xuân ra đời đến Vua Trần...

Chúng ta đã được Quy y Tam Bảo theo đúng Chánh...

0
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...

Vì sao tôi chọn Giáo pháp Đại Thừa?

0
Đạo tràng xin phép tác giả TÂM NGUYỆN được chia sẻ bài viết: VÌ SAO TÔI CHỌN GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA tại nơi đây.  Đại chúng hãy tịnh tâm,...

Đây có phải hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...

0
Thỉnh thoảng tôi thấy hình này truyền bá trên Internet. Đây có phải hình Đức Phật không? Có người giải thích đây là do...

Nhân duyên với Phật Pháp và Đạo tràng Tu Phật

0
NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Con, đệ...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

0
TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như xin quỳ...