ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam

Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam Thích Tâm HảiPhật giáo từ Ấn Ðộ du nhập Việt Nam đã trên hai ngàn năm....

Tâm thư người Phật tử

Kính thưa bạch Thầy !! Hôm nay con có chút thời gian rảnh con xin mạn phép được nói lên tâm tư, suy nghĩ của...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Như xin quỳ...

Đối luận với báo Phật Học Đời Sống

Dưới đây là đối luận giữa báo Phật Học Đời Sống và Đạo tràng Tu Phật liên quan đến việc chia sẻ bài Phật...

Tâm thư cuối năm 2016

TÂM THƯ CUỐI NĂM 2016 Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Minh xin quỳ kính...

Thắng duyên đến với Chánh Pháp và Đạo tràng Tu Phật

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Tấn quỳ kính đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính...