Trong Kinh A Hàm chứng thực Đức Phật có khai thị...

Đạo tràng hoan hỷ và tán thán Tác giả bài viết!  Đạo tràng xin phép Tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ...

Đối luận với báo Phật Học Đời Sống

Dưới đây là đối luận giữa báo Phật Học Đời Sống và Đạo tràng Tu Phật liên quan đến việc chia sẻ bài Phật...

Vì sao tôi chọn Giáo pháp Đại Thừa?

Đạo tràng xin phép tác giả TÂM NGUYỆN được chia sẻ bài viết: VÌ SAO TÔI CHỌN GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA tại nơi đây.  Đại chúng hãy tịnh tâm,...

Nhân duyên với Phật Pháp và Đạo tràng Tu Phật

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Con, đệ...

Nhân duyên với Phật Pháp

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Diệu A Di Đà Phật_()_ Đệ tử con Pháp Nhẫn quỳ kính đảnh lễ...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 2

Như đã giảng rõ trong bài HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI TU PHẬT, khi mật hạnh tâm thiền đạt Vô Niệm Tam Muội thì hành giả...