ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Hành trạng Hòa thượng Thích Liễu Minh

1. THÂN THẾ Hòa thượng Thích Liễu Minh, tên thật là Lê Văn Hiến, Pháp danh Thị Huyền, Pháp tự Liễu Minh, hiệu Trí Hải,...

Lược thuật hành trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

Hòa Thượng Quảng Khâm sinh vào đời nhà Thanh, năm Quang-Tự thứ 18 (1892). Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn-Lai, quê ở Phúc-kiến,...

Phật Pháp vấn đáp 18: Phật lực vô biên (phần 2)

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 18: PHẬT LỰC VÔ BIÊN (PHẦN 2) * CÂU HỎI Kính bạch Thầy, Gần đây con nhận được chia sẻ trên tường Facebook...

Phật Pháp vấn đáp 18: Phật lực vô biên (phần 1)

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 18: PHẬT LỰC VÔ BIÊN (PHẦN 1) * CÂU HỎI Kính bạch Thầy, Gần đây con nhận được chia sẻ trên tường Facebook...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 3

Tiếp theo loạt bài trước về sự Vi Diệu Nhiệm Mầu của Phật Pháp và Hạnh Nguyện Chơn Tu bất khả tư nghì, đoạn video clip...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 2

Như đã giảng rõ trong bài HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI TU PHẬT, khi mật hạnh tâm thiền đạt Vô Niệm Tam Muội thì hành giả...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 1

Dưới đây là tâm thư của một Phật tử viết cho hành giả với mong muốn được chia sẻ trên Đạo tràng, nay hành...