ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Phật Pháp vấn đáp 29: Đới nghiệp vãng sanh?

0
* CÂU HỎI Kính Thầy! Tôi đã xem qua bài: Phật Pháp Vấn Đáp 22: Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?, thấy lời...

Phật Pháp vấn đáp 28: Chánh kiến về vũ khúc Thiên...

0
* CÂU HỎI Kính bạch Thầy! Con thường niệm Phật và tụng Chú Đại Bi mỗi ngày, đến nay đã hơn 10 năm, lòng cảm thấy...

Phật Pháp vấn đáp 27: Làm sao để có Chánh Tín?

0
* CÂU HỎI Kính thưa Thầy! Con là 1 Phật tử sơ cơ mới bước đầu học Phật. Trong quá trình tìm hiểu giáo lý của...

Phật Pháp vấn đáp 26: Chướng ngại khi công phu tọa...

0
* PHẬT TỬ Dạ thưa Thầy!   Từ khi biết được Thầy, con mới biết được Chánh tu là như thế nào! Con đang thực hành Thiền...

Phật Pháp vấn đáp 25: Lục Hòa

0
* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, cho con được hỏi: Thế nào là tinh thần Lục Hòa của nhà Phật ạ? Con cảm ơn Thầy! Nam mô...

Phật Pháp vấn đáp 24: Làm sao để có Chánh Kiến?

0
* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, Qua bài Bát Chánh Đạo, xin Thầy cho con hỏi: người Phật tử phải làm sao để có Chánh Kiến...