ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Phật Pháp vấn đáp 30: Tâm do đâu mà sanh?

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, Tôi thường nghe hỏi: TÂM DO ĐÂU MÀ SANH? nhưng chưa thấy ai trả lời thỏa đáng nên mạo muội...

Phật Pháp vấn đáp 29: Đới nghiệp vãng sanh?

* CÂU HỎI Kính Thầy! Tôi đã xem qua bài: Phật Pháp Vấn Đáp 22: Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?, thấy lời...

Phật Pháp vấn đáp 28: Chánh kiến về vũ khúc Thiên...

* CÂU HỎI Kính bạch Thầy! Con thường niệm Phật và tụng Chú Đại Bi mỗi ngày, đến nay đã hơn 10 năm, lòng cảm thấy...

Phật Pháp vấn đáp 27: Làm sao để có Chánh Tín?

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy! Con là 1 Phật tử sơ cơ mới bước đầu học Phật. Trong quá trình tìm hiểu giáo lý của...

Phật Pháp vấn đáp 26: Chướng ngại khi công phu tọa...

* PHẬT TỬDạ thưa Thầy!   Từ khi biết được Thầy, con mới biết được Chánh tu là như thế nào! Con đang thực hành Thiền...

Phật Pháp vấn đáp 25: Lục Hòa

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, cho con được hỏi: Thế nào là tinh thần Lục Hòa của nhà Phật ạ? Con cảm ơn Thầy! Nam mô...
Pháp âm PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP