phat-phap-van-dap-lam-cach-nao-khong-bi-dan-dat-khi-hanh-thien

* PHẬT TỬ

Thưa Thầy!

Lúc con ngồi thiền thì thường niệm Chú Đại Bi hoặc Lục Tự Đại Minh và thường khấn cầu đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con thực hành đúng Pháp. Có 1 lần, con có cảm giác như một luồng điện chạy từ phía dưới dọc theo sống lưng lên đỉnh đầu và thấy căng căng ở trước trán, chỗ giữa 2 chân mày. Sau này thì thường thấy kiểu “rần rần” ở chân tóc trên đỉnh đầu và căng trước trán, kể cả lúc không ngồi thiền ạ (thường là lúc yên tĩnh). Còn trong lúc thiền, những khi con “tập trung” được thì thường có cảm giác trên, bên cạnh đó cảm thấy có ánh sáng nhạt nhiều màu tỏa ra ở chỗ trước trán và nhiều cảm giác dễ chịu khác…

Vì con mới thực hành trong thời gian ngắn và căn trí còn non kém, kính Thầy chỉ dẫn giúp con, hy vọng là con đã thực hành đúng ạ? Con kính đảnh lễ Thầy _()_

Nam mô A Di Đà Phật _()_

* PHÚC ĐÁP

Những biểu hiện trên KHÔNG CHÁNH như những gì con đang nghĩ hay mong đợi. Con đừng để ý đến bất cứ gì cả, chỉ tập trung tâm lực chuyên nhất vào câu Phật hiệu mà thôi. Ngược lại, con sẽ bị dẫn dắt gây trở ngại công phu, lạc Tà không hay, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến huệ mạng tu hành sau này.

Khuyên con trước hết hãy tập trung vào công phu niệm Phật, đừng xen tạp vì khó chuyên nhất. Mật chú của Chư Phật không dễ hành trì, nếu không có công phu niệm Phật làm nền tảng để tịnh tâm, giải nghiệp thì dẫu có trì chú cũng không hiệu quả. Rốt ráo hơn, tuy câu niệm Phật cũng chính là mật chú, nhưng đó là nền tảng duy yếu của sự tu hành và mọi thành tựu xuất thế sau này nên tất cả những ai tu Phật, dẫu theo Tông môn nào đi nữa, cũng đều phải tâm thiền niệm Phật làm căn bản tiến tu. Chỉ khi công phu niệm Phật tương đối thuần thục, nghiệp vơi, tâm tịnh thì mới có thể kết hợp với tham thiền hay trì chú. Bên cạnh đó, thân tâm phải trong sạch (tự giác điều phục dần mọi ý niệm tham – sân – si trong đời sống thường nhật) thì công phu thiền định mới đạt hiệu quả rốt ráo.

Hãy ghi nhớ kỹ: đừng để ý đến bất cứ gì diễn biến nơi thân và tâm khi đang hành thiền. Tâm chỉ chuyên chú, miên mật nhất như nơi Phật hiệu. Đây chính là cách duy nhất để tự mình thủ hộ, “thoát” mọi nội chướng – ngoại ma khảo đảo, hoành hành trong tu Đạo. Nếu tín tâm, hãy niệm DIỆU A DI ĐÀ PHẬT, tự sẽ “đi” rất nhanh (đã giảng rõ trong các bài Pháp trước đây, sách Đường Lối Tu Phật).

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

* PHẬT TỬ

Ồ, con cũng nghĩ có thể “chưa ổn” và hơi “hoảng” vì những cảm giác đó. Con cám ơn Thầy đã cảnh báo ạ!

Thưa Thầy, cho con hỏi kỹ để yên tâm. Hôm nay con đã thực hành theo quy trình như sau: ngồi theo tư thế bán già –> kiết ấn –> thở –> niệm Diệu A Di Đà Phật –> hồi hướng –> xả thiền. Các “hiện tượng” trên vẫn xảy ra. Ý con muốn hỏi là vẫn cứ mặc kệ nó đúng không ạ, cho dù là điều gì xảy đến thì cứ chuyên nhất cột tâm nơi câu Phật hiệu thôi hả Thầy?

Thầy từ bi chỉ cho con ạ.

Diệu A Di Đà Phật _()_

* PHÚC ĐÁP

Khi tọa thiền, giữ thân ngay thẳng, lạy Phật 3 lạy, tay kiết ấn Tam Muội, hít sâu rồi thở ra khoảng 3 hơi cho điều hòa nhịp thở rồi nhắm mắt (vừa kín), bắt đầu khởi tâm niệm Phật. Lúc này, chú tâm sao cho chuyên nhất nơi Phật hiệu mà thôi, không để ý đến hơi thở, tính đếm số lần hay bất kỳ gì khác. Tâm niệm Phật đến đâu, tai lắng nghe minh tường – trí khắc sâu đến đó, chuyên chú vào một điểm (giữa 2 chân mày, tại đầu mũi hay ở gần trước tầm nhìn) để định tâm (lưu ý mắt vẫn nhắm kín). Giữa niệm trước và niệm sau cũng như giữa các từ trong câu Phật hiệu cần phải giữ cho liên tục đều đặn, không gián đoạn đan xen. Nếu có thể miên mật như vậy thì mọi biến hiện gì diễn ra nơi thân hay tâm trong lúc dụng công, tự nhiên ta đều không hay, không biết đến. Nếu chưa được vậy thì lúc thấy cảnh lành hay dữ hiện ra, cảm thọ an lạc hay bất an chợt đến…, con đừng quan tâm tới nó sẽ sinh chướng mà ngược lại, chỉ tập trung tâm lực vào từng tiếng niệm Phật đang khởi trong tâm. Lúc đó, mọi vọng lượng tà mị biến hiện tự đến khắc sẽ tự đi bởi nhờ tâm lực chuyên nhất nơi Phật hiệu nên Tự Tánh Phật phát huy diệu dụng không thể nghĩ bàn. Cần nhớ, tuyệt đối không khởi tâm tìm hiểu mà chấp cảnh và cảm thọ… (ngũ ấm ma) sẽ bị lạc Tà, cũng không khởi tâm diệt vọng vì chỉ thêm vọng tán loạn mà thôi.

TÂM CHỈ CHUYÊN NHẤT, MIÊN MẬT NHẤT NHƯ NƠI PHẬT HIỆU đã nói lên tất cả. Đó chính là thu nhiếp 6 căn – trực tâm niệm Phật, nhờ tịnh niệm tương tục nên dần tiến vào Tam-ma-địa (chơn thiền). Thu nhiếp 6 căn – trực tâm niệm Phật chính là tâm CHỈ chuyên nhất, miên mật nhất như nơi Phật hiệu vậy, ngoài ra KHÔNG BIẾT.

Những biểu hiện mà con cảm nhận là dấu hiệu con đang bị Tà tác động, dẫn dắt. Bất kỳ ai phát tâm cầu Đạo hành thiền cũng đều sẽ trải qua nên con đừng lo sợ mà hãy tinh tấn công phu như đã giảng ở trên, tự con chắc chắn không chỉ điều phục được thân tâm mình mà còn có thể độ được họ quy Phật, tùy tâm lượng của mình. Người con Phật chơn chánh sẽ luôn luôn được Chư Phật, Chư Hộ Pháp gia trì, bởi tâm tu hành TRANG NGHIÊM nên PHẬT ĐỘ. Đó chính là hạnh nguyện của Chư Phật khắp 10 phương 3 đời.

Nếu có thể kiết già tọa thiền sẽ lợi lạc vô cùng, con nên tập chuyển dần. Chỉ khi thân ốm đau, bệnh tật hay già yếu mới phải ngồi bán già mà thôi. Đây không phải là ý niệm “chấp thân” như thiển nghĩ mà vì lợi lạc trên sự tu hành tự có khác biệt rõ ràng giữa tọa thiền kiết già và bán già vậy.

Thời gian sau, nếu vẫn không hết những biểu hiện trên, hãy gởi tin cho Đạo tràng, hành giả sẽ trợ duyên hóa độ Tà giúp con. Mong con vững tâm tinh tấn!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

* PHẬT TỬ

Thầy ơi, sáng nay trước lúc niệm Phật con có phát tâm một chút với “họ”, và đang khắc phục các lỗ hỏng của mình như không theo dõi hơi thở và các cảm thọ nữa, có vẻ con có chút tiến bộ Thầy ạ. Tuy vọng niệm vẫn còn khởi lên nhiều nhưng con đã giữ tâm niệm không gián đoạn, con thấy có “ổn” hơn, bớt bị “căng” trên đầu rồi ạ _()_ 

Diệu A Di Đà Phật _()_

* PHÚC ĐÁP

Tốt! Con cứ theo đó hành trì tu tiến.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————-

Tham khảo: Chia sẻ kinh nghiệm công phu niệm Phật