* CÂU HỎI

Dạ thưa Thầy!

Từ khi biết được Thầy, con mới biết được Chánh tu là như thế nào! Con đang thực hành Thiền Niệm Phật theo sự chỉ dạy của Thầy và có chút tiến triển. Gần đây con thấy con xả bỏ được rất nhiều, cảm thấy khá an lạc. Tuy nhiên, trong quá trình Thiền Niệm Phật nhằm được nhất tâm, con có 1 vài điều muốn hỏi Thầy. Mong Thầy chỉ dạy ạ!

phat-phap-van-dap-26-chuong-ngai-khi-cong-phu-toa-thien-niem-phat-1

1. Con có khuynh hướng kiểm soát hơi thở theo câu niệm Phật và điều này gây trở ngại cho con rất nhiều, nó làm con mệt và làm mất tập trung! Con nên thực hành như thế nào ạ?

2. Khi con chú tâm nghe khắc sâu vào từng từ từng chữ thì tốc độ sẽ không nhanh đúng không ạ? Khi con bắt đầu chú tâm chữ NAM và kết thúc bằng chữ PHẬT thì 4 chữ giữa con cũng nắm được nhưng không chắc như 2 chữ đầu và cuối ạ? Do không muốn xen hở nên khi tới chữ PHẬT con liền bắt đầu lại chữ NAM và lại mong ngóng tới chữ PHẬT nên bị như vậy hay sao hả Thầy? 

Con một lòng cầu đạo giải thoát, mong Thầy chỉ dạy!

_()_

 

* PHÚC ĐÁP

1. Con KHÔNG kiểm soát hơi thở khi tâm thiền niệm Phật. Nếu niệm Phật được xem là 1 niệm (Chánh niệm) thì con kiểm soát hơi thở là tự xen thêm vào niệm thứ 2 (tạp niệm), há chẳng trái lý NHẤT TÂM ư? Điều đó làm con LOẠN TÂM, gây chướng ngại công phu nhiếp tâm.

 

2. Quan trọng là TRÌ tâm niệm Phật sao cho CHUYÊN NHẤT, MIÊN MẬT. Trì tức tập trung tâm lực vào câu niệm Phật định tại 1 điểm ở trước đầu mũi hay giữa trán sao cho tịnh niệm tiếp nối nhau không ngừng: tâm niệm đến đâu – tai lắng nghe rõ ràng minh bạch đến đó – trí ghi nhận khắc sâu. Ngoài ra, tuyệt KHÔNG để ý đến bất cứ điều gì khác. Hãy ghi nhớ!

 

* TÓM LẠI

Hãy ghi nhớ tôn chỉ tu Phật: VÔ DỤC – VÔ CẦU – VÔ ĐẮC – VÔ NGÃ – VÔ TRỤ.

Chỉ tập trung vào tâm niệm (tức câu Phật hiệu), ngoài ra KHÔNG để ý bất cứ gì khác (nhanh hay chậm, chắc hay không, mong ngóng điều gì, an lạc hay không, nhất tâm hay chưa…). Ngược lại tức trái lý nhất tâm.

Hãy tinh tấn giữ tâm thiền miên mật trong mọi sinh hoạt thường nhật.

Có thắc mắc chướng ngại gì, con hãy tin cho hành giả biết!

Mong con nhẫn lực tinh tấn!

 

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

phat-phap-van-dap-26-chuong-ngai-khi-cong-phu-toa-thien-niem-phat-2
 

* PHẬT TỬ

Con cám ơn Thầy ạ! Con sẽ theo đó hành trì!

_()_

phat-phap-van-dap-26-chuong-ngai-khi-cong-phu-toa-thien-niem-phat-3