Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong Nguồn chảy ra,
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo Con!

 Lá rụng về cội…! 
 
Đêm đêm thắp ngọn đèn trời,
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với Con…
 
Đạo tràng có tạo clip nói về tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, nay chia sẻ đến Đại chúng. Mong tất cả trọn lành HIẾU ĐẠO với song thân của mình, dù Người còn hay đã khuất, trong mỗi một ngày sống ở trên đời…!
 
Chân lý viên thông, đạo quả thành,
Chạnh niềm hồi tưởng tấm ơn sanh,
Giương đôi mắt tuệ đèn soi khắp,
Se tấc lòng son bóng vắng tanh. 
 
Chợt thấy nhà huyên đường ngạ quỷ,
Đang đền thân tội cõi U Minh,
Bát cơm dâng mẹ, chưa chi đã… 
Hóa lửa, than ôi! Thảm sự tình. 
 
Sự tình ơn Phật tỏ căn nguyên,
Đức Mục nghe qua phỉ ước nguyền.
Thừa hội Vu Lan ban phước báu, 
Nhân tuần Tự Tứ động cơ huyền. 
 
Hiền Tăng gỡ tội, thi ân phước,
Vong mẫu hồi đầu, thoát nghiệp duyên,
Liên tưởng xưa sau niềm hiếu nghĩa, 
Dư âm muôn thuở tiếng lưu truyền. 
 
Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm,
Mỗi độ thu sang mỗi độ Rằm,
Sáng lễ Vu Lan gương hiếu tử, 
Nồng hương Tự Tứ khách thành tâm. 
 
Mẹ cha kiếp trước gieo nhân thảo,
Con cháu đời sau đáp nghĩa thâm.
Mãn nguyện nhân sanh tròn chín chữ, 
Nhớ ơn Tôn Giả lụy khôn cầm. 
 
(trích Kinh Tam Bảo)
 

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên 

—————————————

Tham khảo: