bay-giac-mong-cua-to-a-nan
Ảnh: sưu tầm

Thời gian thoi đưa, Ðức Thế Tôn đã ngày càng già yếu, khi ấy lòng Tôn giả A Nan vô cùng lo lắng vì nếu Ngài vào Niết Bàn, đại chúng biết dựa vào đâu để tu hành giải thoát. Trong một đêm nằm mộng thấy 7 điềm lạ, lòng Tôn giả cảm thấy hoang mang. Sáng sớm thức dậy, Tôn giả đã đến đảnh lễ Ðức Thế Tôn và kể lại 7 điềm mộng, xin Ngài giải thích:

1. Mộng thấy Lửa dữ rực cháy, những cột lửa nghi ngút tận trời cao thiêu đốt khắp bốn biển, sông suối, ao hồ khô cạn.

2. Mộng thấy Mặt trời rơi rụng, để lại thế giới Ta Bà chìm trong bóng tối, thậm chí không có một vì sao. Đầu của Tôn giả vươn cao đến ngọn Tu Di, lên chín tầng mây.

3. Tỳ kheo không tuân giữ Giới luật, treo áo cà sa. Tăng Ni bị rơi xuống hố sâu, để cho người thế tục bước qua trên đầu.

4. Trong cảnh chông gai lao lý, Tỳ kheo khốn khổ, Pháp y tơi bời.

5. Rất nhiều Lợn rừng kéo đến từng đoàn đào xới gốc cây Chiên Đàn.

6. Voi con không nghe lời Voi mẹ, chạy tung tăng khắp nơi, lạc vào chốn đồng khô cỏ cháy, bị chết đói chết khát ngổn ngang.

7. Cái chết của Sư Tử, chúa tể rừng xanh. Tất cả thú vật thấy vậy đều bỏ chạy, chẳng dám đến gần trong khi giòi bọ thì đang đục khoét từ bên trong, loi nhoi lúc nhúc rút rỉa thịt xương của xác con Sư Tử.

 

Khi nghe A Nan kể, biết đó là điềm chẳng lành, Đức Phật giải thích:

– Này A Nan! Ðã là mộng nên làm gì có thực, tất cả đều do tâm thức biến hiện, chắc lòng con có gì khắc khoải lo âu! Thật vậy, giấc mộng của con là điềm báo trước Giáo Pháp của Ta trong tương lai: 

1. Giấc mơ đầu tiên thấy những Cột lửa nghi ngút tận trời cao cháy trên mặt nước, làm khô cạn sông hồ bốn biển. Đó là điềm trong tương lai, các Tăng – Ni trong chùa được hưởng đầy đủ mọi sự cúng dường từ Thập phương Thiện Tín nhưng lại không giữ Giới pháp thanh tịnh, khởi xướng nhiều việc đấu tranh gây gỗ, giẫm đạp lẫn nhau để tranh giành tài vật cúng dường.

2. Giấc mơ thứ hai thấy Mặt trời rơi rụng, thế giới tối tăm, vô minh bao phủ, đó là điềm không lâu sau, Ta sẽ nhập Niết Bàn. Đầu con vươn cao bằng ngọn Tu-Di là ngụ ý sau khi Ta nhập Niết-bàn, Tăng chúng và Chư Thiên sẽ thỉnh con tuyên dương Chánh Pháp, giúp Phật Pháp cửu trụ Ta Bà.

3. Giấc mơ thứ ba thấy Tỳ-kheo bỏ Giới treo áo cà sa, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ-kheo chỉ ham nói lý thuyết suông mà không thật sự tu hành chơn chánh. Tăng Ni bị rơi xuống hố sâu để cho người thế tục bước qua trên đầu là điềm báo họ bị sa đọa vào đường dữ do tà hạnh của mình; trong khi đó, người thế tục biết sám hối, ăn năn, hướng Phật tu hành chơn chánh, miên mật thì ắt có ngày “liễu ngộ”, xứng đáng làm Thầy của những Tỳ Kheo kia mà giáo hóa họ trở lại đường Giác.

4. Giấc mơ thứ tư thấy Tỳ-kheo khốn cùng, pháp y tơi tả, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ-kheo vợ con đùm đề, bỏ Giới không tu, ngũ dục mê mờ, xuôi theo thế tục hưởng mọi dục lạc thế gian.

5. Giấc mơ thứ năm thấy đàn Lợn rừng đào xới gốc cây Chiên Đàn, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ kheo chỉ chuyên buôn Phật, bán Kinh, lạm dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai, mong cầu lợi dưỡng.

6. Giấc mơ thứ sáu thấy Voi con không nghe lời Voi mẹ để đến nỗi chết đói khát, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ-kheo hậu học không nghe lời giáo hóa của bậc Chơn tu giới đức tinh nghiêm, không tin Nhân quả – Nghiệp báo, chết đọa vào Địa ngục.

7. Giấc mơ thứ bảy thấy Sư Tử chết, muôn thú sợ hãi bỏ chạy, còn giòi bọ rút rỉa thịt xương từ bên trong, đó là điềm dự báo sau này, Phật Pháp suy vi không phải do ngoại đạo mà là do chính các đệ tử của Ta, xuất gia cũng như tại gia, mới là nguyên nhân làm hủy hoại Phật Pháp.

 

Có thể thấy rằng, giấc mơ của Tôn giả A-Nan đã dự báo đến thực trạng tu hành của Tăng Ni – Phật tử thời nay, thực tế đã ứng nghiệm rất rõ ràng. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh Phật Pháp suy vi không phải do ngoại đạo hay do mạt pháp mà là do Tăng Ni – Phật tử “MẠT TÂM”. Thực trạng Tăng lữ phá Giới, tà dâm, lợi dưỡng, buôn Kinh bán Phật, lạm dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai… đang diễn ra nhan nhãn khắp nơi; còn Phật tử thì thiếu Chánh kiến – Chánh tín, thường hay mê tín cầu xin, lại nhẹ dạ cả tin, thần tượng – thần thánh hóa Tu sĩ đến nỗi mù quáng không phân biệt tỏ tường bậc Chơn tu với Tà sư giả tu, vô tình tiếp tay dung dưỡng Tà hạnh và Ma sự hủy Phật báng Pháp ngày càng phát triển, biến tướng khôn lường…; tất cả tạo thành PHÁP NẠN vô cùng nhức nhối hiện nay, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh xuất thế Từ bi – Vô ngã – Giác ngộ – Giải thoát vốn có của Đạo Phật, thiêu rụi duyên lành hướng về Tam Bảo, phát tâm Bồ-Đề của biết bao người muốn quy Phật tu hành. Thiết nghĩ người tu Phật chúng ta, tại gia cũng như xuất gia, hãy trang nghiêm Giới hạnh, nhiếp phục 6 căn tu hành chơn chánh, đừng giải đãi – phóng dật – buông lung – biếng lười trong sa đọa; hãy thắp lên ánh sáng Bi – Trí – Dũng để gạn đục khơi trong, hồi Tà hiển Chánh, thanh trừng bọn Tà sư giả tu mượn Đạo tạo Đời, trả lại sự tôn nghiêm nơi Tam Bảo cho thập phương chúng sanh tầm về nương tựa tu hành như lời Phật dạy: Sau khi Ta nhập diệt, các con hãy lấy Giới luật làm Thầy, tự thắp đuốc Trí huệ mà đi, nương theo Diệu Pháp Như Lai mà tu hành chơn chánh, tinh tấn tự giác – giác tha – giác hạnh viên mãn. Các con, những đệ tử của Ta, hãy cùng nhau Hộ trì Phật Pháp, đừng để đoạn diệt. Làm được vậy tức đã góp phần CHẤN HƯNG – HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, không phụ ân Phật, không hổ thẹn là con Phật.

Mong sao những ai đang lầm đường lạc lối sớm tỉnh ngộ mà sám hối, ăn năn, điều phục thân tâm tu hành chơn chánh!

Mong sao tất cả chúng ta hãy trực tâm soi nghiệm lại mình: với sự tu hành và với bổn phận của người Phật tử đối với Đạo Pháp, ta có thật sự làm tròn và xứng đáng là Phật tử chơn chánh hay chưa?

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

 

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

——————————————–

Tham khảo: