bay-giac-mong-cua-to-a-nan

Thời gian thoi đưa, Ðức Thế Tôn đã ngày càng già yếu, khi ấy lòng Tôn giả A Nan vô cùng lo lắng vì nếu Ngài vào Niết Bàn, đại chúng biết dựa vào đâu để tu hành giải thoát. Trong một đêm nằm mộng thấy 7 điềm lạ, lòng Tôn giả cảm thấy hoang mang. Sáng sớm thức dậy, Tôn giả đã đến đảnh lễ Ðức Thế Tôn và kể lại 7 điềm mộng, xin Ngài giải thích:

1. Mộng thấy Lửa dữ rực cháy, những cột lửa nghi ngút tận trời cao thiêu đốt khắp bốn biển, sông suối, ao hồ khô cạn.

2. Mộng thấy mặt trời rơi rụng, để lại thế giới Ta Bà chìm trong bóng tối, thậm chí không có một vì sao. Đầu của Tôn giả vươn cao đến ngọn Tu Di, lên chín tầng mây.

3. Tỳ kheo không tuân giữ Giới luật, treo áo cà sa. Tăng Ni bị rơi xuống hố sâu, để cho người thế tục bước qua trên đầu.

4. Trong cảnh chông gai lao lý, Tỳ kheo khốn khổ, Pháp y tơi bời.

5. Rất nhiều lợn rừng kéo đến từng đoàn đào xới gốc cây Chiên Đàn.

6. Voi con không nghe lời voi mẹ, chạy tung tăng khắp nơi, lạc vào chốn đồng khô cỏ cháy, bị chết đói chết khát ngổn ngang.

7. Cái chết của Sư Tử, chúa tể rừng xanh. Tất cả thú vật thấy vậy đều bỏ chạy, chẳng dám đến gần trong khi giòi bọ thì đang đục khoét từ bên trong, loi nhoi lúc nhúc rút rỉa thịt xương của xác con Sư Tử.

Khi nghe A Nan kể, biết đó là điềm chẳng lành, Đức Phật giải thích:

– Này A Nan! Ðã là mộng nên làm gì có thực, tất cả đều do tâm thức biến hiện, chắc lòng con có gì khắc khoải lo âu! Thật vậy, giấc mộng của con là điềm báo trước Giáo Pháp của Ta trong tương lai. Đức Phật giải thích:

1. Giấc mơ đầu tiên thấy những cột lửa nghi ngút tận trời cao cháy trên mặt nước, làm khô cạn sông hồ bốn biển. Đó là điềm trong tương lai, các Tăng – Ni trong chùa được hưởng đầy đủ mọi sự cúng dường từ Thập phương Thiện Tín nhưng lại không giữ giới pháp thanh tịnh, khởi xướng nhiều việc đấu tranh gây gỗ, giẫm đạp lẫn nhau để tranh giành tài vật cúng dường.

2. Giấc mơ thứ hai thấy mặt trời rơi rụng, thế giới tối tăm, vô minh bao phủ, đó là điềm không lâu sau, Ta sẽ nhập Niết Bàn. Đầu con vươn cao bằng ngọn Tu-Di là ngụ ý sau khi Ta nhập Niết-bàn, Tăng chúng và Chư thiên sẽ yêu cầu con tuyên dương Chánh Pháp, giúp Phật Pháp cửu trụ Ta Bà.

3. Giấc mơ thứ ba thấy Tỳ-kheo bỏ Giới treo áo cà sa, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ-kheo chỉ ham nói lý thuyết suông mà không thực sự tu hành chơn chánh. Tăng Ni bị rơi xuống hố sâu để cho người thế tục bước qua trên đầu là điềm báo họ bị sa đọa vào đường dữ do tà hạnh của mình, trong khi đó, người thế tục biết sám hối, ăn năn, hướng Phật tu hành chân thật, miên mật thì ắt có ngày “liễu ngộ”, xứng đáng làm Thầy của những Tỳ Kheo kia mà giáo hóa họ trở lại đường Giác.

4. Giấc mơ thứ tư thấy Tỳ-kheo khốn cùng, pháp y tơi tả, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ-kheo vợ con đùm đề, bỏ Giới không tu, ngũ dục mê mờ, xuôi theo thế tục hưởng mọi dục lạc thế gian.

5. Giấc mơ thứ năm thấy đàn lợn rừng đào xới gốc cây Chiên Đàn, đó là điềm trong tương lai, có hạng Tỳ kheo chỉ chuyên buôn Phật, bán Kinh, lạm dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai, mong cầu lợi dưỡng.

6. Giấc mơ thứ sáu thấy voi con không nghe lời voi mẹ để đến nỗi chết đói khát, đó là điềm trong tương lai có hạng Tỳ-kheo hậu học không nghe lời giáo hóa của bậc Chơn tu giới đức tinh nghiêm, không tin Nhân-Quả nghiệp báo, chết đọa vào địa ngục.

7. Giấc mơ thứ bảy thấy Sư Tử chết, muôn thú sợ hãi bỏ chạy, còn giòi bọ rút rỉa thịt xương từ bên trong, đó là điềm dự báo sau này, Phật Pháp suy vi không phải do ngoại đạo mà là do chính các đệ tử của Ta, tại gia cũng như xuất gia, mới là nguyên nhân làm huỷ hoại Phật Pháp.

Có thể thấy rằng giấc mơ của Tôn giả A-Nan, tất cả đều dự báo đến thực trạng tu hành của Tăng-Ni – Phật tử thời nay, thực tế đã ứng nghiệm rất rõ ràng. Đó là tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người rằng Phật Pháp SUY VI không phải do ngoại đạo hay do mạt pháp mà là do Tăng-Ni, Phật tử “MẠT TÂM”. Thực trạng Tăng lữ phá Giới, tà dâm – lợi dưỡng, buôn Kinh bán Phật, lạm dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai… diễn ra nhan nhãn khắp nơi; còn Phật tử thì thiếu Chánh Kiến – Chánh Tín, thường hay mê tín cầu xin, lại nhẹ dạ – cả tin – thần thánh hóa tu sĩ xuất gia đến nỗi mù quáng mà không phân biệt tỏ tường bậc Chơn tu với Tà sư – giả tu, vô tình tiếp tay nuôi dưỡng cho Tà hạnh và Ma sự ngày càng phát triển ở chốn Phật môn…, tất cả tạo thành PHÁP NẠN vô cùng nhức nhối hiện nay, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cao quý – giải thoát vốn có của Đạo Phật trong mắt mọi người, từ đó thiêu rụi tín tâm, duyên lành hướng về Tam Bảo, phát tâm Bồ-Đề của biết bao người muốn hướng về Phật tu hành giác ngộ. Thiết nghĩ người tu Phật chúng ta, tại gia cũng như xuất gia, hãy nghiêm trì Giới luật, sống đời phạm hạnh – thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, tinh tấn dụng công (niệm Phật, tham thiền, trì chú), tu hành miên mật, đừng giải đãi – hý luận – buông lung – lười biếng; hãy thắp lên tinh thần Bi-Trí-Dũng để gạn đục khơi trong, hồi Tà hiển Chánh, thanh trừng bọn Tà sư – giả tu, trả lại sự tôn nghiêm cao quý nơi Tam Bảo cho thập phương chúng sanh tầm về nương tựa tu hành, như lời Phật dạy năm xưa: “Sau khi Ta nhập diệt, các con hãy lấy Giới luật làm Thầy, tự đốt đuốc Trí huệ mà đi, nương theo Diệu Pháp Như Lai mà tu hành, tự giác – giác tha – giác hạnh viên mãn. Các con, những đệ tử của Ta, hãy cùng nhau Hộ trì Phật Pháp, đừng để đoạn diệt”. Làm được vậy tức đã góp phần CHẤN HƯNG – HỘ TRÌ Phật Pháp, không phụ ƠN PHẬT, không hổ thẹn là CON PHẬT.

Mong sao những ai đang lầm đường lạc lối sớm tỉnh giác mà sám hối, ăn năn, điều phục thân tâm tu hành chơn chánh!

Mong sao tất cả chúng ta hãy chân thật tự xét lại mình, với sự tu hành và bổn phận của một người CON PHẬT đối với Đạo Pháp, đã làm tròn và xứng đáng với CHƯ PHẬT hay chưa?…

Mong lắm thay!

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên