ngheo-kho-bat-hanh

Đạo Phật là Đạo Từ Bi – Trí Huệ, là Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát. Người con Phật chơn chánh là người:

  • Với bản thân: thường nghiệm tư Tam Pháp Ấn (Vô thường, Vô ngã, Khổ) tận tường thấu đáo, từ đó cảm ngộ thân Người khó được – Phật Pháp khó nghe, hậu phần là mê đọa hay giác thoát đều chính bởi do mình nên hằng tỉnh giác trưởng dưỡng tâm hạnh Bồ Đề xuất thế, hun đúc chí nguyện tu hành.
  • Với chúng sanh: luôn hướng tâm đến nỗi thống khổ của tha nhân nói riêng và chúng sanh nói chung mà nguyện lòng nối gót Từ Bi chơn tu cứu độ, tận tụy hết lòng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khốn khó, từ đó tùy duyên giúp họ cảm ngộ vô thường, tin sâu Nhân quả – Nghiệp báo mà quy kính Phật tu hành thoát khổ trần lao.

Thật vậy, mỗi người nói riêng, vạn loại chúng sanh trong khắp 10 phương Pháp giới nói chung hiện hữu trên đời đều do duyên nghiệp, tất cả đều là minh chứng sống động và chơn thật nhất cho Lời Phật Dạy. Người giàu sang – kẻ cơ hàn, người lành lặn – kẻ khuyết tật, người thông minh – kẻ thiểu trí, người đạo đức – kẻ bất nhân… Lại có kẻ sanh mang thân Người, có kẻ đọa trong Tam đồ ác đạo (Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh), có vị giác ngộ giải thoát khỏi thống khổ trầm mê. Sự sai khác do đâu mà có? Phải chăng: “Nơi cuộc sống hiện đời phản ánh phần nào túc nghiệp đời trước; và nơi những gì gieo tạo hiện tiền sẽ biết “ngã” về đâu ở đời sau”, tất cả đều thuận theo luật Nhân quả phân minh – Nghiệp báo tuần hoàn, không ai có thể mảy may tránh khỏi. Kiếp nhân sinh dẫu có thiên sai vạn biệt do duyên nghiệp nhiều đời chiêu cảm lúc sanh tiền đi nữa thì “cuối cùng, ai ai cũng một nấm mồ chung cuộc”, không gì có thể mang theo ngoài tội – phước đã gieo, nhân nào quả nấy tất phải lãnh chịu công bằng tự xưa nay. Vạn sự vô thường như mộng huyễn, đời người ngắn ngủi vụt thoáng qua, nếu chẳng giác Tâm hướng Phật tu hành, “ngã” sẽ về đâu trong Lục Đạo luân hồi? Và trước những thống khổ bi ai của người người và vạn loại chúng sanh, nếu chẳng động tâm đồng cảm thương xót, sẻ chia bất hạnh, lan tỏa Từ Bi thì hỏi tu Phật để làm gì?

bat-hanh

Với tâm niệm đó, trước cảnh cơ bần khốn khó của tha nhân, cần lắm những hành động thiết thực nhường cơm sẻ áo, chia sẻ những viên thuốc giúp bớt đau, chút tịnh tài giúp trang trải viện phí hay mái nhà che mưa nắng khi trái gió trở trời…, đong tình người vun đầy thêm ấm chứ không phải chỉ tụng niệm qua loa, miệng “xót” suông nhưng chẳng thí hành thực tiễn, thậm chí bàng quan vô tâm trước những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh.

bat-hanh-2

Thật quý biết bao khi vẫn còn đâu đó rất nhiều những nghĩa cử vô cùng cao thượng, những “lá rách đùm lá nát” âm thầm giữa dòng đời mưu sinh đầy cay nghiệt mà không chút do dự, nghĩ suy. Thật quý biết bao khi giữa bộn bề cuộc mưu sinh, những tấm lòng nhân ái – dẫu đang được sống trong đầy đủ ấm no hạnh phúc hay vẫn đang chật vật vất vả chắt chiu sống từng ngày – đã cùng chung tay góp sức làm xoa dịu khổ đau, sưởi ấm và tiếp thêm niềm tin sống cho những mảnh đời bất hạnh đáng thương trên cuộc đời.

ngheo-kho-bat-hanh-2

LÀ CON PHẬT SAO CÓ THỂ LÀM NGƠ ?!

Mong lắm thay!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————

Xem thêm: