Tổng kết Pháp đàm
(miền Nam, lần 8 ngày 6-8-2017)

Kính bạch Quý Thầy _()_

Dưới đây là hình ảnh Đại chúng toạ thiền niệm Phật sau thời thính Pháp tại kỳ Pháp đàm lần 8 vừa qua. Đạo tràng Tu Phật miền Nam xin chia sẻ cùng quý Đạo hữu.

Diệu A Di Đà Phật _()_