Kính bạch Quý Thầy _()_

Dưới đây là hình ảnh Đại chúng toạ thiền niệm Phật sau thời thính Pháp. Đạo tràng Tu Phật miền Nam xin chia sẻ cùng quý Đạo hữu.

Diệu A Di Đà Phật _()_