tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-6-ngay-11-6-2017

Kính bạch Quý Thầy !

Mỗi lần nhận được thông báo tổ chức Pháp đàm, Phật tử chúng con nao nức chờ đợi. Quý Thầy đã gieo chủng tử Phật cho chúng con, rồi khó nhọc chăm sóc, miệt mài vun bồi, trưởng dưỡng qua những buổi Pháp đàm, qua những lần hoá độ oan gia trợ duyên cho chúng con tu tập hôm nay, Tâm chúng con ngày một sáng, Tín ngày thêm sâu dày. Thâm ân của Chư Phật và Quý Thầy – những Bậc Kiến Tánh thừa sự Như Lai, chúng con khắc ghi và nguyện tinh tấn trên Pháp hành Thầy chia sẻ dâng lên cúng dường đáp đền trong muôn một.

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-6-ngay-11-6-2017 tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-6-ngay-11-6-2017

Chúng con thành kính đảnh lễ Quý Thầy ! Kính chúc Quý Thầy luôn khoẻ mạnh, là ngọn hải đăng toả sáng cho chúng sanh mê tầm về nương tựa.

Kính thưa quý Đạo hữu !

Cốt tuỷ Phật Pháp Quý Thầy đã truyền trao, Đường lối tu Phật Quý Thầy đã chia sẻ hết, và mỗi thời Pháp càng về sau càng được Quý Thầy trạch Pháp sâu hơn. Phật Pháp chỉ có thể liễu ngộ bằng Tâm nên TỔNG KẾT PHÁP ĐÀM chỉ là mượn tạm lời để nói về sự. Duy chỉ những Đạo hữu trực tiếp dự thính Pháp mới tự cảm nhận được Phật Pháp vi diệu như thế nào mà thôi.

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-6-ngay-11-6-2017

Trên đây là hình ảnh đại chúng thực hành toạ thiền niệm Phật sau thời thính Pháp. Đạo tràng Tu Phật miền Nam xin chia sẻ cùng quý Đạo hữu.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_