tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-5-ngay-7-5-2017

Kính bạch Quý Thầy !  

Cũng như bao lần được trực tiếp tham dự Pháp Đàm, phật tử chúng con lại thêm liễu ngộ Đường Lối Tu Phật chân truyền mà quý Thầy đang hướng hoá. Sau mỗi thời Pháp chúng con cảm nhận được rằng Phật Pháp thật lợi lạc vô biên, thật thậm thâm vi diệu!

Kính thưa quý Đạo hữu !  

Nội dung của những buổi Pháp đàm thực sự là vấn đáp Phật Pháp. Thắc mắc của các Đạo hữu được đem ra thảo luận dưới hình thức vấn đáp, những vấn đề tưởng như đơn giản, ai cũng nghĩ mình hiểu đúng và tự tin trả lời sự hiểu biết của mình qua kiến giải của chư Tăng Ni và các nhà nghiên cứu Phật học hiện nay như: Ai cũng biết tội, phước đều từ Tâm sanh, vậy tội đã gieo làm sao tịnh, làm sao để không tạo nghiệp xấu? Vô uý thí như thế nào đúng với mục đích của Đạo Phật? Làm thế nào báo hiếu ông bà cha mẹ (kể cả đã mất)…, nhưng với Trí Vô Sư, giáo lý uyên áo của Đạo Phật được Quý Thầy trong Đạo tràng Tu Phật trạch Pháp một cách minh tường và dễ hiểu. Ai cũng cảm nhận được vị Giải Thoát trong mỗi câu trả lời của Quý Thầy, để rồi tự mỗi Đạo hữu đều thấy được Chánh Pháp Phật truyền chỉ có một đích quy hướng duy nhất: đó là giúp chúng sanh chuyển mê khai ngộ, kiến Tự Tánh Phật, liễu thoát tử sanh. Gieo nhân tự tu – tự giác – tự độ theo Diệu Pháp Phật thì quả Giác Ngộ – Giải Thoát là lẽ tự nhiên vậy. Do đó, liễu nghĩa Tam Bảo và minh định Chánh Pháp Phật để tìm đúng nơi nương tự tu hành, tránh lầm đường lạc lối mãi mãi là điều sống còn đối với những người tu Phật, nhất là thời buổi loạn Pháp mạt tâm hiện nay. 

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-5-ngay-7-5-2017 tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-5-ngay-7-5-2017

Sau mỗi thời Pháp và thực hành Toạ thiền niệm Phật, Quý Thầy từ bi trợ duyên cho tất cả Đạo hữu tham dự Pháp đàm bằng ấn Pháp vô vi của nhà Phật, hoá giải oan gia trái chủ, những thành phần Tà nương gá nơi thân quy Phật tu hành cho mỗi người nhẹ nhàng tiến tu trên lộ trình Giải Thoát. Đặc biệt có một quý Phật tử lần đầu tiên tham dự Pháp đàm bạch Thầy rằng: tự nhiên họ có khả năng kỳ lạ là tự viết được bùa, tự chữa được bệnh cho người khác mà không biết xuất phát từ đâu, nhìn thấy ai thì có tiếng nói trong đầu mách bảo cho biết bệnh tật của họ. Người Phật tử này sợ hãi đã tìm đến Đạo tràng nhờ Quý Thầy giúp đỡ. Bằng Pháp nhãn, Quý Thầy cho biết đây là ấn chứng (Tà) của Mật tông Thiên Đình, vốn là Tà đạo núp bóng Phật Pháp (xem bài: Mật tông Thiên Đình: Tà Pháp hay Chánh Pháp). Lúc đó, Phật tử này mới thừa nhận nhiều năm trước đã từng được Mật tông Thiên Đình điểm đạo. Cuối cùng, vị Phật tử ấy đã được Quý Thầy dùng Vô Vi Ấn Pháp nhà Phật hoá giải rốt ráo tận gốc rễ Tà lậm nơi thân tâm. Đó cũng là tín chứng cho các Đạo hữu biết mình đang được hưởng ân huệ Từ Bi của Chư Phật mà hạnh nguyện độ tử- độ sanh Quý Thầy đang tiếp nối bằng kinh nghiệm Pháp hành thành tựu Trí Vô Sư.

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-5-ngay-7-5-2017

Kính bạch Quý Thầy!  

Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Quý Thầy đã ban cho chúng con thời Pháp quý báu mà không phải ai cũng đủ phước duyên để có được. Chúng con kính chúc Quý Thầy luôn khoẻ mạnh, dìu dẫn chúng con tu tập đúng con đường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra để độ tận chúng sanh.  

DIỆU A DI ĐÀ PHẬT _()_