tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-4-ngay-2-4-2017

Kính bạch Quý Thầy!

“Thân người khó được! Phật Pháp khó nghe! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần!”. 

Đó là lời Pháp đầu tiên trong Pháp bảo “Đường Lối Tu Phật” mà Thầy Cổ Thiên gửi gắm đến hàng Phật tử chúng con. Chỉ cô đọng trong 22 từ ấy thôi mà như tiếng sư tử rống buộc những người đang tu Phật phải quay đầu nhìn lại! 

Vâng! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật là điều mong mỏi của chúng con. Và mong mỏi hơn bao giờ hết khi thời nay cách Phật quá xa, ít có người chứng ngộ để giảng nói Phật Pháp vì lợi ích chúng sanh. Thế mà hôm nay, Phật tử chúng con đang hiện diện tại Đạo Tràng Tu Phật miền Nam đã vô cùng may mắn được Quý Thầy trong Đạo Tràng Tu Phật thương xót hoan hỷ chia sẻ Chánh Pháp bằng kinh nghiệm tu hành thành tựu Trí Vô Sư giúp chúng con hành trì đúng Diệu Pháp Phật truyền, giúp chúng con giác ngộ giải thoát ngay trong hiện đời.

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-4-ngay-2-4-2017

Kính thưa quý Đạo hữu! 

Thời Pháp hôm nay, quý Thầy nêu những câu hỏi, rồi yêu cầu tất cả Đạo hữu có mặt phải trình bày kiến giải theo khả năng hiểu biết của mình. Những câu hỏi Quý Thầy không hề chuẩn bị trước mà cứ tự nhiên xuất ra từ mạch Pháp sống động ngay trong phần trả lời của mọi người. Không khí trong Đạo tràng lúc thì im lặng căng thẳng vì ai cũng cố suy nghĩ tìm câu trả lời, lúc lại cười nghiêng ngả do quý Thầy “đố vui” từ câu trả lời của Phật tử. Thành ra buổi Pháp đàm như một gia đình mà các con đang quây quần bên cha mẹ nghe cha mẹ dạy dỗ vậy.

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-4-ngay-2-4-2017

Bước vào đầu buổi thính Pháp. Quý Thầy nói về chí xuất trần tầm Đạo cứu khổ chúng sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni, từ đó Thầy nhắc nhở chúng ta rằng ân Đức Phật chúng ta không thể trả nổi cho dù có thành tựu giác ngộ đi chăng nữa. Đây cũng lời sách tấn của Quý Thầy suốt trong toàn bộ Pháp bảo “Đường lối Tu Phật” : “Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật.” Để đền đáp phần nào thâm ân Chư Phật 3 đời.

tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-4-ngay-2-4-2017

Những đề tài tiếp theo sau đó là : Qui y Tam bảo rồi nhưng không tin tưởng ở vị Thầy, không thấy lợi ích khi tu tập theo thì có được qui y lại không? Rời xa, hoặc không làm theo lời vị Thầy ấy có phạm tội phản thầy không? Nếu có người đang ở trong trạng huống này xin bạn lời khuyên, bạn khuyên như thế nào? Quy y Tam bảo không đoạ 3 đường ác có đúng không? Thời nay quy y Tam bảo rất dễ, vậy người được quy y Tam bảo thời nay, tu hành, giữ giới luật, có bị đoạ 3 đường ác không? “ĐẠO TRÀNG TU PHẬT” của Thầy Cổ Thiên đang ở đâu (tiệm ngộ, hay đốn ngộ) trong pháp Đại thừa? ….

Cuối buổi Pháp đàm mọi người lại được quý Thầy trợ duyên tu tập bằng ấn pháp vô vi hoá giải thành phần tà nương gá nơi thân cho nhẹ nhàng. Đây cũng là điều mọi người rất hoan hỷ chờ đợi. 

Giờ chia tay, mọi người chắp tay xá chào nhau vui vẻ. Lại cùng hẹn gặp nhau kỳ thính Pháp lần sau.  

Chúng con kính chúc Quý Thầy luôn khoẻ mạnh, dìu dắt chúng con vững tiến trên con đường tu tập giải thoát. 

DIỆU A DI ĐÀ PHẬT _()_