tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-1-ngay-1-1-2017

Kính bạch Quý Thầy! 
Kính thưa Quý Đạo hữu!
 
Đã mấy lần Pháp đàm được tổ chức, Đạo hữu tham gia lần nào cũng được thấm đẫm những lời Pháp thoại từ 2 Thầy mà sáng tỏ đường tu. 

Buổi Pháp đàm hôm qua cũng vậy. Mặc cho thiên hạ vui chơi ngay Tết Dương lịch, nhóm Đạo hữu từ Phan thiết do Phật tử Lương Lai trưởng đoàn, Đạo Hữu Trần Liên từ Mỹ Tho và những Đạo hữu trong nội TP Biên hoà đã tín tâm cầu Pháp mà câu hội về để được thính Pháp từ Bậc Chân tu.
 
Mặc dù Thầy Cổ Thiên đang ẩn tu và bận Phật sự, nhưng Thầy Vô Tác (đệ tử Mật truyền của Thầy Cổ Thiên) và Thầy Diệu Huệ (song tu cùng Thầy) đã ban cho chúng con thời Pháp thoại vô cùng quý báu. Hai Thầy đã chỉ thẳng cách tu tập của đại chúng lâu nay vẫn lâm lạc tưởng là Chánh Pháp, minh định cho chúng con hiểu rõ Tam bảo lả gì? Âm siêu dương thới là sao? Tại sao Đức Phật nói có Lục Đạo Luân hồi và phải chăng trong tất cả các cảnh giới chỉ giới hạn trong Lục Đạo Luân Hồi?
 
Những vấn đề trước nay chúng con hiểu chưa đầy đủ nay được 2 Thầy trạch Pháp tường tận chúng con mới thấu triệt. 
 
tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-1-ngay-1-1-2017
Thầy lại giảng đến Hạnh nguyện của người Tu Phật là gì? Là độ tử độ sanh rốt ráo tận chúng sanh khắp khôn cùng cảnh giới. Không chỉ độ cho người lâm chung mà còn hoá độ cho thành phần tà nương gá thân, oan gia trái chủ nhiều kiếp đòi nợ khiến thân bệnh tật hoặc cản trở sự tiến tu giải thoát quy Phật tu hành. Tự nhiên thân thể nhẹ nhàng khoẻ mạnh. Âm siêu dương thới là nghĩa này đây. 
 
Ai trạch Pháp rõ ràng như vậy? Ai độ tử độ sanh rốt ráo như vậy ngoài những Bậc Tu hành đã Kiến Tánh?
 
Và còn nhiều những vấn đề liên quan đến sự Tu Phật mà chúng con lĩnh hội được trong buổi Pháp đàm này thật không thể nói thành lời ! 
 
Cuối buổi Pháp đàm 2 Thầy đã với Tâm Thiền và 2 bàn tay vô vi ấn Pháp của nhà Phật trợ duyên hoá độ oan gia trái chủ và tà mị nương gá cho từng Phật tử để tiến tu. Sau khi được trợ duyên ai cũng thấy nhẹ nhàng, thơ thới và vô cùng hoan hỷ. 
 
Buổi Pháp đàm kêt thúc viên mãn. Lúc chia tay Đạo hữu Trần Liên, Lương Lai và nhóm Đạo hữu Phan thiết cứ nắm chặt tay nhau mà cám ơn mãi. Thật hoan hỷ về sự thọ pháp của tất cả quý Đạo hữu. 
 
tong-ket-phap-dam-mien-nam-lan-1-ngay-1-1-2017
Mong sao cho những Đạo hữu đang hoang mang, đang lầm lạc trên đường Tu Phật có đủ phước duyên gặp được 2 Thầy để chọn lối Tu hành cho đúng vì ” Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, hành trì sao cho đúng DIỆU PHÁP PHẬT lại càng khó muôn phần” như lời Thầy Cổ Thiên gửi gắm và nhắc nhở chúng ta, phải không các bạn!
 
Chúng con kính đảnh lễ Quý Thầy !
 
DIỆU A DI ĐÀ PHẬT _()_