Kính bạch Quý Thầy!

Lần đầu tiên buổi Pháp đàm của Đạo tràng Tu Phật được tổ chức tại Tuyên Quang. Đây là một vinh dự cho chúng Đệ tử và những người muốn tầm về Phật Pháp. Tuyên Quang tuy có nhiều chùa chiền nhưng các Phật tử ở đây tâm còn mê mờ, mọi người dù có chăm đi lễ chùa nhưng ít người biết tu đúng Chánh Pháp Phật. Tại chùa hành lễ còn nặng về mê tín, tệ nạn dâng sao giải hạn, đốt vàng mã vẫn phổ biến…, mọi người vẫn mong chờ có bậc Minh Sư về giảng Pháp tai Tuyên Quang. Ước mong nay đã thành hiện thực. Đúng 8 giờ sáng ngày 22-7-2017, các Phật tử và người dân đã tập trung đông đủ tại Đạo tràng tư gia của đệ tử Pháp Kiến (xóm 11 xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Thật là cảm động khi trong đoàn thính Pháp có cả cháu bé 12 tuổi và cụ giả 86 tuổi. Mọi người hân hoan cung kính chào đón hai bậc Minh Sư đến giảng Pháp tại Đạo tràng đã không quản đường sá xa xôi tận trong Thành phố Hồ Chí Minh vì tâm cầu đạo thống thiết của các Phật tử. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ lòng Từ Bi của hai Thầy đã thí Pháp cho chúng con.

Buổi Pháp đàm diễn ra thật trang nghiêm. Hai Thầy đã giảng cho các Phật tử thế nào là Tam Bảo và ý nghĩa của Quy y, dành thời gian để các Phật tử nêu những thắc mắc, những điều chưa hiểu về Phật Pháp mà giải đáp tận tường. Các Phật tử được khai tâm mở trí bởi lời dạy vô cùng rõ ràng, khúc chiết. Qua từng thời Pháp, tâm mọi người như được khai thông, mặt ai cũng rạng rỡ, đúng là ánh đạo vàng của Phật soi chiếu đến đâu đều mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh, cứu giúp cho bao người lầm đường lạc lối hồi tà hiển chánh hướng Phật tu hành. 

Sau những thời Pháp quý báu, Quý Thầy đã trợ duyên hóa giải oan gia trái chủ, những phần tà nương gá nơi thân của các Phật tử để họ quy y hướng Phật tu hành bằng Vô Vi Ấn Pháp của nhà Phật. Đúng là Phật Pháp vi diệu không thể nghĩ bàn.

Kính bạch Quý Thầy!

Chúng con thành kính đảnh lễ ân đức sâu dày như trời biển của Quý Thầy. Công ơn này chúng con xin khắc cốt, ghi tâm. Các Phật tử Tuyên Quang luôn mong ước được đón tiếp Quý Thầy thường xuyên về Đạo tràng này để chúng con được nương nhờ Hồng ân Tam Bảo. Với tấm lòng thành kính nhất, chúng con kính chúc Quý Thầy luôn luôn mạnh khỏe, Phật sự viên mãn.

Diệu A DI ĐÀ PHẬT _()_

Đệ tử Pháp Kiến