tong-ket-phap-dam-mien-bac-lan-2-ngay-9-4-2017

Kính Bạch Quý Thầy _()_ 

Giữa thời Mạt Tâm nhiễu nhương loạn Pháp hiện nay, để tìm được Đạo tràng trang nghiêm mà tầm về cầu Đạo, thính Pháp thật khó vô cùng, ngay cả đối với những Phật tử thuần thành đã Quy Y nhiều năm cũng không hiểu rốt ráo thế nào là Tam Bảo và mình đã thực sự được Quy Y Tam Bảo theo đúng Chánh Pháp hay chưa.

tong-ket-phap-dam-mien-bac-lan-2-ngay-9-4-2017tong-ket-phap-dam-mien-bac-lan-2-ngay-9-4-2017tong-ket-phap-dam-mien-bac-lan-2-ngay-9-4-2017

Trong buổi Pháp đàm lần này, Quý Thầy đã đưa ra các câu hỏi: 

1. Thế nào là Bậc Kiến Tánh ? 

2. Xưa kia dựa vào sự truyền thừa Y Bát để biết được vị Thầy đó đã Kiến Tánh còn ngày nay làm sao để biết ?

3. Một vị đã Kiến Tánh có nhất thiết phải là Tu Sĩ ? (như Đức Lục Tổ Huệ Năng)

Mọi người đều đã đưa ra kiến giải của mình và cũng được Quý Thầy cũng giải đáp tường tận.
 

Quý Phật tử cũng đưa ra các câu hỏi của mình như: 

1. Bước đầu Tu Phật thì phải làm như thế nào ?

2. Hiện tượng trùng tang là gì ? Trong nhà Phật có khái niệm đó không và hóa giải bằng cách nào ? 

3. Dâng sao giải hạn có đúng theo Chánh Pháp không ? …

Cuối buổi Pháp đàm mọi người lại được hướng dẫn lạy Phật sám hối và tọa thiền niệm Phật. Sau đó, được quý Thầy trợ duyên tu tập bằng ấn pháp vô vi hoá giải thành phần tà nương gá nơi thân cho nhẹ nhàng.
 
tong-ket-phap-dam-mien-bac-lan-2-ngay-9-4-2017 tong-ket-phap-dam-mien-bac-lan-2-ngay-9-4-2017
Chúng con kính chúc Quý Thầy luôn khoẻ mạnh, dìu dắt chúng con vững tiến trên con đường tu tập giải thoát. 
 

Con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ Quý Thầy _()_ 

Diệu A Di Đà Phật _()_ 

Đệ tử Pháp Như