thong-bao-dia-diem-tu-tap-va-thinh-phap

Hiện Đạo tràng đang tạm dừng tổ chức Pháp đàm để dành riêng cho 10 đệ tử chân truyền tu theo Mật hạnh.

Mong Quý Phật tử hoan hỷ!

———————————–

Để quý Phật tử tín tâm thọ Pháp ở Đạo tràng Tu Phật có nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và trợ duyên nhau tu hành, nay hành giả thông báo đến toàn thể Đại chúng: 

 Đạo tràng Tu Phật khu vực miền Bắc: tạm dừng sinh hoạt. 

– Đạo tràng Tu Phật khu vực miền Nam: tạm dừng sinh hoạt.

Theo định kỳ, cuối mỗi tuần hay giữa tháng (thời gian có thể linh động), đại diện trên của Đạo tràng sẽ tổ chức buổi tọa đàm để quý Phật tử gặp gỡ, sách tấn nhau tu hành, đồng thời có thể chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống (nếu có). 

Ngoài ra, cuối mỗi tháng (ở miền Nam) hoặc 2 tháng (ở miền Bắc), Đạo tràng sẽ tổ chức Pháp đàm có Quý Thầy tham dự để hướng hóa, trợ duyên Phật tử tiến tu giải thoát (độ Sanh). Đồng thời, nếu có người thân hay biết bất cứ ai có hữu sự gì liên quan đến tâm linh như: bị bùa ngãi, thư ếm, trùng tang, vong gá, oan nghiệp, bóng đè, khóc đêm (trẻ nhỏ), nói chuyện 1 mình…, hãy đưa họ tới Đạo tràng để Quý Thầy hóa giải, độ cho (độ Tử). Thực tế mỗi lần hoằng Pháp ở Đạo tràng tại miền Nam, tất cả những Phật tử thính Pháp đều bị Tà lậm, oan nghiệp nương gá nơi thân, cản trở đạo tâm tu hành; và họ đã được Quý Thầy trợ duyên hóa độ âm siêu – dương thới. 

Để theo dõi và tham dự các buổi Pháp đàm, Quý Phật tử vào chuyên mục SỰ KIỆN ở trang chủ của Đạo tràng; đồng thời có thể liên hệ trực tiếp với các đại diện theo số điện thoại ở trên để biết thêm thông tin. 

Bên cạnh đó, Kinh sách Pháp thí sẽ được tiếp tục gởi chuyển miễn phí đến mọi người (người thỉnh liên hệ trực tiếp với 2 đại diện trên, hoặc gởi thư riêng cho hành giả trên Đạo tràng). 

* THANH QUY CỦA ĐẠO TRÀNG TU PHẬT: 

Đạo tràng Tu Phật là nơi để hướng hóa chúng sanh quy Phật tu hành trên đường giác ngộ – giải thoát của Phật-đà, do đó các đại diện của Đạo tràng và quý Phật tử tham gia cần phải tuân thủ theo những Thanh-quy sau: 

1. Trực tâm Đạo tràng – Trang nghiêm Phật độ! Oai nghi – phạm hạnh của người tu Phật tối thiểu cần phải có và trưởng dưỡng không ngừng, không phân biệt tại gia hay xuất gia, nên Tín chúng phải nhiếp hộ 6 căn, trực tâm tu Phật ở Đạo tràng tôn nghiêm. 

2. Người trước dìu dắt người sau tu Phật, thọ trì Diệu Pháp nên tuyệt đối không được có tâm niệm ngã mạn hơn thua, ganh đua đố kỵ, lập bè tạo nhóm riêng rồi công kích, bài xích lẫn nhau mà chuốc lấy nghiệp đọa. 

3. Mọi sự trao đổi về Phật Pháp nhất thiết cần phải dựa trên tinh thần cầu thị Chơn lý và Diệu Pháp Phật truyền, theo Tứ Y Pháp – Bát Chánh Đạo và Lục Hòa mà xả Ngã – thọ Pháp tiến tu. 

4. Các buổi tọa đàm chỉ chia sẻ về Phật Pháp, trao đổi kinh nghiệm Pháp hành; tuyệt đối không phiếm luận chuyện thị phi, thế tục (lịch sử, chính trị, xã hội…). 

5. Đường lối tu Phật là Giới – Định – Huệ nên trong buổi tọa đàm, nhất thiết phải có thời khóa công phu tọa thiền niệm Phật. 

6. Đạo tràng không kêu gọi hùn phước, cúng dường, góp tịnh tài để làm Phật sự… nên không được mượn danh nghĩa của Đạo tràng mà làm điều tà ngụy, trái (Chánh) Pháp đó. 

7. Phật trọng nhân duyên nên ai tín tâm cầu Đạo giác ngộ – giải thoát sẽ đủ duyên “đồng hội, đồng thuyền”, tuyệt không được phép lôi kéo bất cứ ai chỉ vì ngã tướng, hư danh… khi họ chưa hoan hỷ tín Pháp.

Ai vi phạm vào những Thanh quy trên sẽ được nhắc nhở, sám hối và tự tứ. Nếu vi phạm quá 3 lần sẽ được mời khỏi Đạo tràng. 
 

Tất cả các đệ tử hãy: TRANG NGHIÊM ĐẠO TRÀNG

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật! 

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_ 

Cổ Thiên