nhan-duyen-voi-chanh-phap-phat-da

NHÂN DUYÊN VỚI CHÁNH PHÁP PHẬT ĐÀ

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Kiến xin cúi đầu đảnh lễ Quý Thầy _()_

Kính bạch Quý Thầy!

Đệ tử con xin phép chia sẻ nỗi niềm tâm sự của mình đến mọi người trên Đạo tràng. Từ trước tới nay, con thiển nghĩ: tu Phật là phải đọc thật nhiều Kinh, trì Chú; phải siêng năng đến Chùa để lễ bái, cúng dàng, góp công góp của để tu bổ Chùa, tô tượng, đúc chuông và cúng tiền cho chư Tăng Ni để có công đức lớn; tham gia đều đặn các buổi lễ dâng sao giải hạn mà nhà Chùa tổ chức vọng cầu cho bản thân sức khỏe, không tai nạn hạn ách; trước Tam Bảo thấy người lễ lạy thế nào thì con bắt chước lễ theo, không có ai chỉ bảo… Với tâm ngu si mông muội đó mà con ngỡ mình đã biết tu rồi. Đau lòng thay, có rất nhiều cư sĩ tại gia chúng con đều đồng kiểu tu như thế.

Rồi duyên lành đã đến, chúng con thỉnh được Pháp bảo Đường Lối Tu Phật trong tay mà Quý Thầy đang hoằng truyền Pháp thí. Thật không thể nói hết nguyên lòng hân hoan vui sướng của chúng con, như người sắp chết khát được bình nước ngọt thanh mát. Qua thời gian đọc Pháp bảo, con mới biết từ xưa tới nay con thật mù quáng để thời gian trôi đi uổng phí, rồi xót xa thương cho mình cho người tu mù mà không biết không hay, trăn trở với mạng mạch Phật Pháp nhiễu nhương hiện nay. Đọc qua Pháp bảo Thầy viết, con sáng ra:

Con đọc trăm bài trăm ý đẹp,
Tầm về Giải thoát chẳng cầu Danh,
Miên mật Tịnh Thiền trong vi Diệu,
Phật Tánh tu Tâm tự tác thành.

Đầu Xuân mới, duyên lành càng thêm lành, qua Pháp đàm được tổ chức ngày 5-2-2017, con được diện kiến Quý Thầy, thật thỏa lòng mong ước bấy lâu của con. Từ đây, tâm con được khai sáng. Sự chỉ bảo tận tình với lòng Từ Bi rộng lớn của Quý Thầy đã cho con Chánh kiến và niềm Tin mãnh liệt tự tu tự độ, giúp con vững bước trên đường Giải Thoát Độ Sinh.

Từ Pháp đàm ra về mà lòng con cứ lâng lăng khó tả. Không vui sao được khi lần đi tầm Sư học Đạo của con không uổng phí chút nào. Phút giây gặp gỡ Quý Thầy, trong con từ ngỡ ngàng đến cảm phục, có điều gì đó thiêng liêng mà chan chứa tình người. Chúng con được nghe Quý Thầy giảng Pháp, đến giờ con mới liễu nghĩa Tam Bảo và Quy y; muốn đạt tới Giác ngộ – Giải thoát thì tự mình phải trì Giới – tọa thiền niệm Phật (Định) để tìm về Phật Tánh của mình; cách Lạy Phật Sám Hối đúng theo Chánh Pháp… Sau đó, chúng con được Quý Thầy hướng dẫn tọa thiền niệm Phật. Công phu xong, Quý Thầy chỉ với hai bàn tay không như bao người nhưng lại có đạo lực diệu kỳ chữa bệnh độ tử, trợ duyên cho chúng con tu hành. Riêng gia đình con cảm nhận thân tâm nhẹ nhàng, đúng là “âm siêu dương thới” thật là vô cùng vi diệu.

Kính bạch Quý Thầy!

Thật đúng là: trăm nghe không bằng một thấy. Pháp đàm vừa qua đã cho chúng con một niềm tin mãnh liệt vào Phật Pháp, vào Tự Tánh Phật của chính mình. Con xin tri ân cảm tạ Quý Thầy. Con xin nguyện gắng công tinh tấn tu hành, chuyên nhất theo Pháp hành mà Quý Thầy đang hoằng truyền để không phụ lòng tin của Quý Thầy.

Con xin kính chúc Quý Thầy thật nhiều sức khỏe, Phật sự viên mãn.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Kiến