Kính bạch Quý Thầy _()_

Dưới đây là hình ảnh Đại chúng toạ thiền niệm Phật sau thời thính Pháp. Đạo tràng Tu Phật miền Nam xin chia sẻ cùng quý Đạo hữu.

Con thành kính đảnh lễ Quý Thầy _()_

Diệu A Di Đà Phật _()_

Đệ tử Pháp Lạc