phat-phap-van-dap-12-an-chay-co-duoc-an-trung-ngu-tinh-nhuc-va-uong-sua-hay-khong

* CÂU HỎI

Bạch Thầy!

Xin cho con được hỏi về chuyện ăn chay. Con nghe nhiều vị như Thầy Thích Phước Thái, Thầy Thích Thanh Từ có giảng rằng: trứng gà không trống thì ăn được vì không có mầm sanh nên làm gì có sự giết hại, tức không phạm tội sát sanh, một trong năm giới cấm dành cho hàng Phật tử tại gia (nguồn bài viết: http://phatgiao.org.vn/hoi-dap/201302/an-trung-ga-co-phai-la-an-chay-khong-9264/).

Tuy nhiên, Đại Sư Ấn Quang thì lại giảng khác, như trích trong thư thứ hai trả lời cho cư sĩ La Trí Thanh (Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1), có ghi rằng:

Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống, cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo “ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống”, ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy. Xưa kia, có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sanh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy. Trương Trọng Cảnh bảo nấu tỏi ăn, liền ói ra rất nhiều gà con cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hễ ăn sẽ không có cách gì trị được. Đủ biết trứng gà gây họa lớn thay! 

Xét ra, những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ “trứng gà không có cồ, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được”, quen nết tạo thành phong tục, khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới. Vì thế, đệ tử đặc biệt khẩn cầu đại sư khai thị bài này. Hãy nên ấn hành, đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Đệ tử La Trí Thanh kính cẩn ghi chú.”

Hoặc trích trong Lá Thư Tịnh Độ trả lời cho cư sĩ Chân Tịnh, Đại sư Ấn Quang viết rằng:

Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu! Nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã chường ra cái ngu! Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn, còn trứng không có cồ chẳng thể nở thành gà con thì ăn được! Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được, có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phang cái trí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót! Sư Chi Đạo Lâm đời Tấn học rộng, giỏi biện luận, tranh luận cùng thầy về chuyện trứng có ăn được hay không; do ông ta giỏi biện bác, vị thầy chẳng thể khiến cho Đạo Lâm khuất phục được. Vị thầy ấy mất rồi, hiện hình trước mặt ông ta, tay cầm trứng gà quăng xuống đất, gà con liền chui ra. Đạo Lâm hổ thẹn cảm tạ, thầy và trứng gà đều biến mất. Đấy là lời quyết đoán thời Tấn.”

Qua 2 lời giải thích trái ngược trên, con thật không biết phải nên thế nào ạ. Kính Thầy cho con hỏi: người Phật tử tại gia chúng con khi ăn chay thì có được dùng trứng gà không? Nếu người ăn chay sử dụng trứng gà công nghiệp có phạm phải tội sát sinh không?

Ngoài ra, con thấy các Thầy bên Phật giáo Nam tông còn ăn cả thịt. Đó là vì sao ạ?

Xin Thầy từ bi khai thị cho con được sáng ạ!

Nam mô A Di Đà Phật _()_

* PHÚC ĐÁP

Qua thư hỏi, xét thấy có 2 vấn đề cần luận rõ như sau:

1. ĂN CHAY CÓ ĐƯỢC ĂN TRỨNG, UỐNG SỮA KHÔNG? TU SĨ CÓ ĐƯỢC ĂN NGŨ TỊNH NHỤC KHÔNG?

Đức Phật đã từng dạy: tất cả chúng sanh trong khắp cõi 10 phương dẫu khác biệt về giống loài, ngôn ngữ, hình tướng và quốc độ do nghiệp báo thiện – ác chiêu cảm luân hồi trong 6 nẻo mà ra nhưng đều có Phật Tánh, đều là những vị Phật vị lai nếu biết sám hối tu hành y lời Phật dạy. Hạnh nguyện Chư Phật 10 phương 3 đời là độ tận chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, trọn thành Phật đạo nên Phật dạy giới cấm sát sanh hại vật, gồm các loài thai sanh (người, động vật có vú), noãn sanh (loài sanh ra từ trứng), thấp sanh (loài sanh nơi ẩm ướt, muỗi mòng…) và hóa sanh (ve, kiến, trùn, dế…). Đó chính là thuận theo Tự Tánh tu trì, hành theo Phật hạnh từ bi – bình đẳng với tất cả vô sai biệt, giữ gìn huệ mạng tu hành, tránh rơi vào nghiệp sát phải trả đền trong mai hậu mà đạo nghiệp khó thành. Vì thế, người tu Phật, nhất là tu sĩ, thân tâm phải trường chay thanh tịnh.

Ăn chay tuyệt đối KHÔNG được ăn trứng vì những lý do sau:

  • Trứng về cấu tạo cơ bản gồm 4 bộ phận: lòng đỏ, lòng trắng, màng vỏ và vỏ trứng, được hình thành từ cơ quan sinh sản của giống cái, chứa gen di truyền và các chức năng sinh học nhằm duy trì nòi giống. Vì vậy, dẫu trứng không có trống nên không có mầm sống đi nữa nhưng nó vẫn là kết quả sinh sản di truyền từ cơ thể máu thịt của động vật mà thành, đâu phải tự nhiên mà có nên người tu hành hướng Phật tuyệt không được ăn trứng. Nếu vẫn chấp mê cho là ăn được, hỏi có khác gì ăn thịt chúng sanh, sao gọi là ăn chay.
  • Nếu trứng có trống tức đã có sự sống và tánh linh, chỉ cần thời gian, nhiệt độ và điều kiện lý tưởng mà phát triển không ngừng, thay hình đổi dạng cho đến khi hoàn thiện mà nở ra con vật. Cũng như phôi thai kết hợp từ tinh cha huyết mẹ trong cơ thể phụ nữ sau 9 tháng 10 ngày cưu mang sẽ phát triển hoàn thiện thành người, đứa trẻ liền cất tiếng khóc chào đời. Do đó, ăn trứng có trống tức không chỉ ăn thịt chúng sanh mà còn phạm vào nghiệp sát.

Từ lẽ đó suy ra, ăn chay KHÔNG được uống sữa động vật.

Ngoài ra, các tu sĩ Phật giáo Nam tông mượn danh từ Ngũ Tịnh Nhục (loại thịt mà người ăn không thấy người giết, không nghe tiếng con vật bị giết kêu, không nghi người ta giết cho mình; thịt con thú tự chết; thịt con thú khác ăn còn dư) làm cái cớ để biện minh cho việc ăn thịt của mình, kỳ thực đó là bởi tập khí – ngũ dục còn sâu, lòng Từ có hạn nên câu nệ chọn lựa, phụ thuộc vào miếng ăn, mặc tình cho dục tính dấy sanh. Sao không ngộ rằng ăn Ngũ Tịnh Nhục tức ăn thịt chúng sanh, phạm vào giới sát dẫu không trực tiếp thì cũng gián tiếp nên chiếu theo Nhân – Quả ắt phải trả đền phân minh, còn thiêu rụi Phật chủng từ bi – bình đẳng của chính mình thì làm sao có thể tiến tu giải thoát?

Trong Kinh Diệu Thủ Lăng Nghiêm, có đoạn: “A Nan! Sở dĩ Ta (Đức Phật) tạm cho hàng Tỳ Kheo ăn Ngũ Tịnh Nhục, việc này đều do thần lực của Ta hóa thành, vốn chẳng có sinh mạng. Vì xứ Bà La Môn đất đai phần nhiều ẩm ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ chẳng sanh, nên Ta dùng sức đại bi tạm thời hóa ra, giả danh là thịt cho các con được ăn. Nhưng tiếc thay, sau khi Như Lai diệt độ, người mang tên Phật tử lại ăn thịt chúng sanh!”. Dựa trên lăng kính Phật học (Tam Pháp Ấn, Ba yếu tính giác ngộ, Tam vô lậu học, Tứ y Pháp) để minh định Chánh Pháp như đã giảng trong Phật Pháp Vấn Đáp 7, rõ thấy:

  • Nếu do điều kiện đất đai phong thổ khắc nghiệt, Đức Phật dùng sức Đại Bi tạm thời hóa ra thức ăn cho hàng Tỳ Kheo thọ thực để giữ thân tu hành, sao Ngài không hóa ra thực phẩm rau cỏ thuần chay thanh đạm mà lại là Ngũ Tịnh Nhục? Ngài là Bậc toàn giác, từ bi vô lượng thì sao có thể khơi gợi tâm phàm mê đắm ngũ dục thế gian của hàng Tỳ Kheo chỉ vì dưỡng thân giả tạm, dù rằng Ngũ Tịnh Nhục chỉ “giả danh là thịt” (thịt không có mạng căn)? Nếu tâm không chay tịnh, hỏi miệng chay nào có ích gì? Ngài là Bậc toàn giác, trí huệ vô biên thì sao có thể khơi tạo tiền đề trái chướng Tự Tánh này cho hàng hậu học về sau theo đó ngụy biện cho tà hạnh ăn thịt của mình như các tu sĩ Phật giáo Nam tông hiện nay, để rồi “tiếc thay, sau khi Như Lai diệt độ, người mang tên Phật tử lại ăn thịt chúng sanh”?
  • Từ sự mâu thuẫn trái lý đó, thấy rõ rằng Ngũ Tịnh Nhục KHÔNG phải từ Kim khẩu của Đức Phật thuyết ra mà do những Tăng sĩ sau này có lòng phàm chưa dứt thêm thắt vào Kinh văn. Tà kiến này tuy chỉ là dữ kiện nhỏ trong Kinh điển nhưng có hệ lụy khôn lường, bởi nó ảnh hưởng đến tri hành trái Pháp của một bộ phận Tăng đoàn trong Phật giáo thời nay.
  • Do đi ngược lại với lý tánh Từ Bi – Bình Đẳng nhà Phật, cần phải loại bỏ tà kiến Ngũ Tịnh Nhục này khỏi Tam Tạng Kinh Điển để tất cả Tăng sĩ, dẫu Nam tông hay Bắc Tông, đều trường chay thanh tịnh, trở về Tự Tánh từ bi tu hành mới có thể tự giác – giác tha – giác hạnh viên mãn, đáp đền Tứ ân trong muôn một. Từ đó, sẽ không còn những ngụy biện trái lý, tà hạnh được dung dưỡng nơi cửa Phật từ bi, cho tất cả chúng sanh phát tâm cầu Đạo đều trở về trưởng dưỡng, an trú trong ánh Từ quang của Tự Tánh mà tiến tu giải thoát.

Còn đó lời Phật dạy để cảnh tỉnh chúng ta:

“Người tu chánh định cốt để ra khỏi trần lao, nếu tâm sát hại chẳng trừ thì chẳng thể ra khỏi, dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt sát hại, ắt phải lạc vào đạo QUỶ THẦN. Hạng trên thành Đại Lực Quỷ, hạng giữa thành Phi Hành Dạ Xoa và các loại Quỷ Soái, hạng dưới thành Địa Hành La Sát. Các loài Quỷ Thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng đã thành đạo Vô thượng, sau khi Ta diệt độ, trong đời mạt pháp, loại Quỷ Thần này sôi nổi trên thế gian, TỰ NÓI ĂN THỊT CŨNG ĐƯỢC ĐẠO BỒ ĐỀ. 

HÀNG TỲ KHEO TRONG SẠCH và CHƯ BỒ TÁT đi trong đường tẻ còn chẳng dẫm trên cỏ, huống là nhổ cỏ. LÀM SAO NGƯỜI CÓ LÒNG ĐẠI BI LẠI ĂN THỊT CHÚNG SANH? 

NGƯỜI MÀ ĐỐI VỚI THÂN THỂ CỦA CHÚNG SANH ĐỀU CHẲNG ĂN CHẲNG MẶC, Ta nói người này là CHƠN GIẢI THOÁT”.                        

 (trích Kinh Diệu Thủ Lăng Nghiêm)

2. LỜI GIẢI ĐÁP CỦA THÍCH PHƯỚC THÁI: CHÁNH KIẾN HAY TÀ KIẾN?

Dưới đây là nguyên văn lời vấn đáp giữa một Phật tử và Tỳ Kheo Thích Phước Thái như sau:

Hỏi: Vào những ngày ăn chay, Phật tử tại gia chúng con có ăn trứng gà được không? Con nghe người ta nói, trứng gà không trống ăn được. Nếu ăn, có bị mang tội không?

Đáp: Phật giáo Bắc tông (Đại Thừa) chủ trương ăn chay, là vì lòng từ bi và hơn nữa là muốn tránh quả báo oán thù. Không vì mạng sống của mình mà làm tổn thương đến những mạng sống của những con vật khác. Nếu bảo ăn chay là tu, theo tôi, thì chưa đúng hẳn. Bởi vì, Phật giáo Nam tông (Nguyên Thủy) đâu có ăn chay ngày nào. Ngay cả đức Phật và các vị Thánh Tăng theo Phật thời xưa, các Ngài đâu có ăn chay. Các Ngài ôm bát đi khất thực, ai cúng gì ăn nấy. Phật tử Ấn Độ thời Phật, họ ăn mặn chớ đâu có ăn chay. Như vậy, chả lẽ các Ngài không ăn chay là không tu sao? Không tu, sao các Ngài thành Phật và thành A la hán? Song có điều các Ngài không tự tay sát hại mà thôi. Người Phật tử cần phải hiểu cho thật rõ giới thứ nhất này. 

Trong giới thứ nhất, Phật dạy người Phật tử không được sát sanh, nhưng chủ yếu Phật dạy, là không được giết người. Vì mạng sống con người rất là quan trọng so với các loài vật khác. Điều nầy, đối với luật pháp thế gian cũng thế. Giết người là một trọng tội, tất nhiên phải bị ở tù. Ngược lại, giết hại sinh vật, thì không. 

Cho nên, người Phật tử không được giết người. Gìn giữ không giết người là căn bản, rồi từ đó hạ xuống dần đến những loài súc vật nhỏ khác. Tránh sát hại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chớ nếu giữ một cách tuyệt đối, thì không ai giữ đúng cả. Kể cả chư Tăng Ni ở trong chùa cũng không tránh khỏi. Thử hỏi khi Tăng Ni bệnh có cần uống thuốc không? Nếu uống, thì cũng đã giết hại biết bao con vi trùng rồi. Thế thì, luận cho cùng, không một ai tránh khỏi cả. 

Câu hỏi của Phật tử, theo tôi, thì người Phật tử tại gia ăn trứng gà vào những ngày ăn chay là không có gì tội lỗi cả. Vì sao, vì trứng gà vốn không có trống. Mà không có trống, tức không có mầm sanh. Không có mầm sanh, thì làm gì có sự giết hại? Nếu có mầm sanh mà mình giết, thì hơi tàn nhẫn. Đấy là nói, những người tu hạnh xuất thế cần giữ, để tiến lên đạo quả Bồ đề nhanh chóng. Còn đối với Phật tử tại gia, tu theo nhân thừa, tức theo hình thức giới tướng giữ 5 giới, thì việc ăn trứng gà không trống, thật không có gì tội lỗi. Điều này, đối với người tu Tiên, thì cấm kỵ. Vì tu Tiên là họ luyện tập để cho thân thể được nhẹ nhàng. Cho nên, họ không ăn những thức ăn trược uế. Ngược lại, người tu Phật thì không thế. 

Lý do tại sao chúng tôi dám quả quyết như thế, Vì theo Luật Phật dạy, cái gì có mầm sinh mà mình đoạn tuyệt mạng sống của nó, thì mới có tội. Còn trứng gà, như Phật tử đã nói là không có trống, đã không trống, thì ăn có gì là sát sinh hại vật đâu mà sợ. 

Nếu Phật tử còn nghi, thì xin Phật tử nghe lại bộ băng nhựa nói về 33 vị Tổ Thiền tông Ấn Độ và Trung Hoa, do Hòa Thượng Thanh Từ thuyết giảng tại Thiền viện Thường Chiếu. Trong đó, có câu hỏi cũng tương tợ như câu hỏi của Phật tử đã hỏi và Hòa Thượng cũng đã trả lời khẳng định là ăn trứng gà không trống thì không có gì là tội lỗi cả. Phật tử cứ yên tâm, nếu thích thì cứ ăn. Chỉ sợ ăn nhiều sinh bệnh hoạn mà thôi. 

Thích Phước Thái 

(nguồn: http://phatgiao.org.vn/hoi-dap/201302/an-trung-ga-co-phai-la-an-chay-khong-9264/)

Có đôi điều cần trạch Pháp cho tỏ tường:

  • Đạo Phật là đạo Từ Bi – Trí Huệ, là đạo Giác Ngộ. Người con Phật hành trì theo lời Phật dạy đến đâu, sâu cạn thế nào đều do mỗi người tự giác tự hành, bất luận tu theo Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Nam Tông. Người có lòng cầu Đạo chí thành tha thiết thì dẫu tướng Tăng hay Tục cũng vẫn nhất như y lời Phật dạy, hướng về Tự Tánh tu hành; còn ngược lại chỉ e mượn Đạo tạo Đời, lạm dụng Phật Pháp dung dưỡng tà hạnh, biếng lười trong sa đọa. Thế thì chay tịnh do lòng mình, đâu cần theo cổ lệ trái chướng, y cứ vào truyền thống hoặc hư danh (Bắc Tông hay Nam Tông) mà tự trái với lòng, hủy đi phạm hạnh. Người trí với lòng Từ – Bi – Hỷ – Xả tròn đầy thì dẫu tu theo Phật giáo Nam tông cũng hằng giữ thân tâm chay tịnh, chỉ rau tương đạm bạc qua ngày; còn kẻ vô tâm si muội thì dẫu tu theo Phật giáo Bắc tông dưới hình tướng Thích tử đi nữa cũng sẽ âm thầm phá Giới, rượu thịt mê say… Thế nên, nóiPhật giáo Bắc tông (Đại Thừa) chủ trương ăn chay, là vì lòng từ bi và hơn nữa là muốn tránh quả báo oán thù. Không vì mạng sống của mình mà làm tổn thương đến những mạng sống của những con vật khác. Nếu bảo ăn chay là tu, theo tôi, thì chưa đúng hẳn. Bởi vì, Phật giáo Nam tông (Nguyên Thủy) đâu có ăn chay ngày nàochứng tỏ người đó Phật lý chẳng thông, tâm Từ Bi chẳng có. Nếu trực tâm tu hành thì lẽ tất nhiên sẽ chay trường; ngược lại, chay trường chưa hẳn đã tu hành thì huống gì ăn thịt mà nói tu hành, há có lý chăng?
  • Khi đã phát tâm quy Phật tu hành tức phải ngộ lý Nhân – Quả nghiệp báo tuần hoàn, vạn sự vô thường như bóng câu qua cửa mà trực tâm thành Giới, xả ly ngũ dục, đoạn tham – sân – si, tịnh thân – khẩu – ý, tâm thiền miên mật bất luận tháng ngày. Do phải giữ thân làm phương tiện tu hành, hướng đến liễu sanh thoát tử và hóa độ chúng sanh làm đại sự nên bất đắc dĩ người tu mới phải dùng rau củ thực vật mà thọ thực qua ngày, nào phải vì dung dưỡng sắc thân giả tạm cho ngũ dục thêm hăng say, mê tâm thêm chất ngất mà luận biện miếng ăn tầm thường nhỏ nhặt, bẻ cong Phật lý làm bức bình phong cho tà kiến – tà hạnh của mình. Nói “ngay cả Đức Phật và các vị Thánh Tăng theo Phật thời xưa, các Ngài đâu có ăn chay. Các Ngài ôm bát đi khất thực, ai cúng gì ăn nấy. Phật tử Ấn Độ thời Phật, họ ăn mặn chớ đâu có ăn chay” là tà kiến chủ quan, đi ngược lại lý tánh Từ Bi – Vô Ngã – Bình Đẳng của nhà Phật. Sau khi Đức Phật thành đạo, ánh sáng Từ Bi – Trí Huệ đã phổ chiếu muôn nơi, Diệu Pháp của Ngài không ngừng được lan rộng thì người thời ấy khi đã phát tâm cúng dường cũng không mê lầm si muội đến nỗi (sát sanh hại vật) dâng thịt vào bát cho Đức Phật và các vị Thánh Tăng. Giả sử nếu có vì không hiểu biết đi nữa thì chắc chắn họ sẽ được Đức Phật và các vị Thánh Tăng từ bi giáo hóa khai tâm, từ đó ngộ rõ việc cúng dường của mình là trái đạo – tổn đức mà sám hối ăn năn, tránh tạo nghiệp chướng; đồng thời Đức Phật cũng không vì lúc đói lòng mà “ai cúng gì ăn nấy”, cả thịt cũng ăn, tự mâu thuẫn với lời dạy của mình, tri hành bất nhất, chướng trái Tự Tánh. Xưa, vì lòng Từ Bi vô lượng muốn độ tận chúng sanh thoát khổ sanh tử vô thường – kiến ngộ Phật Tánh, Ngài đã xả ly tất cả, đến sanh tử còn chẳng màng nữa là. Thế mà, đó đây có vị tu sĩ lại giảng rằng:xưa ai cúng gì, Phật ăn nấy, kể cả thịt, cho chúng sanh được phước”. Than ôi, tà kiến hủy báng Phật hạnh, mê lầm Nhân- Quả đến thế là cùng.
  • Trong giới thứ nhất, Phật dạy người Phật tử không được sát sanh, nhưng chủ yếu Phật dạy, là không được giết người… Gìn giữ không giết người là căn bản, rồi từ đó hạ xuống dần đến những loài súc vật nhỏ khác. Tránh sát hại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chớ nếu giữ một cách tuyệt đối, thì không ai giữ đúng cả. Kể cả chư Tăng Ni ở trong chùa cũng không tránh khỏi. Thử hỏi khi Tăng Ni bệnh có cần uống thuốc không? Nếu uống, thì cũng đã giết hại biết bao con vi trùng rồi. Thế thì, luận cho cùng, không một ai tránh khỏi cả. Đây là lập luận chủ quan trái với lý tánh Vô Ngã – Bình Đẳng nhà Phật. Đối với Chư Phật, tất cả chúng sanh đều bình đẳng; hạnh nguyện từ bi vô lượng độ tận tất cả nào có phân biệt hay bỏ sót một ai. Giới cấm sát sanh tận cùng trong ý niệm, bao hàm tất cả chúng sanh, nào có thiên lệch gì. Nếu người không khởi tâm ý sát sanh hại vật, hỏi tội từ đâu mà thành? Lý – Sự không thông, dùng mê tâm thuyết Pháp thì có khác gì MA THUYẾT (Tổ Bồ Đề Đạt Ma).
  • Qua những gì đã giảng ở mục 1), nếu Hòa thượng Thích Thanh Từ khẳng định ăn chay có thể dùng trứng thì đó là tư kiến mê lầm, Đại chúng nên tỉnh giác, đừng rơi vào bệnh thần tượng, thần thánh hóa trong tu đạo mà tin theo. Xưa, Đức Phật đã từng dạy: “Đừng vội tin vào những gì Ta nói mà hãy dùng Chánh kiến tư duy xem có thuận với đạo lý không, có lợi lạc cho mình và tất cả chúng sanh không. Nếu đúng là vậy, các con hãy theo đó mà hành trì”. Ngay cả lời của chính mình (Đức Phật) nói ra, Ngài còn dạy ta chớ vội tin thì huống gì lời của một phàm Tăng.

* TÓM LẠI

Ăn chay tuyệt đối không được ăn trứng vì nếu thế tức là ăn thịt chúng sanh (dù trứng không trống), còn có thể phạm vào nghiệp Sát (nếu trứng có trống).

Từ lẽ đó suy ra, ăn chay tuyệt đối không được uống sữa động vật. Còn đó lời Tổ Bồ Đề Đạt Ma khai thị: “Thành Phật phải nhờ uống thứ SỮA PHÁP THANH TỊNH như thế mới chứng được quả. Phải biết đây là một cách nói kín. Nếu hiểu Như-Lai uống các thứ sữa vật chất thế gian thì thật là lầm lắm! Chân như vốn tự là Pháp thân vô lậu bất hoại, lìa hẳn tất cả các cái khổ thế gian, há lại phải nhờ vật chất bất tịnh thế gian để khỏi đói khát!“.

Rộng hơn, những thực phẩm có trứng và sữa động vật cũng không được dùng.

Ngũ Tịnh Nhục là tà kiến được thêm thắt, chia rẽ mối Đạo Từ Bi nên cần phải được loại bỏ nhằm làm trong sạch Kinh điển. Tu sĩ đã xuất gia tu hành vì đại sự liễu sanh thoát tử và hóa độ chúng sanh cần phải trì Giới, thân – tâm trường chay thanh tịnh.

Phật tại tâm, Đạo tại tâm hành. Nếu lìa Tánh tu hành, chỉ luống công vô ích.

Lời giải đáp của Thích Phước Thái mang đầy tà kiến, Phật tử hãy thận trọng, đừng mê lầm theo.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————-

Tham khảo: