Gương hiếu hạnh của Đức Xá Lợi Phất

NGÀY CUỐI CHO MẸ Hạnh Chiếu Có những câu chuyện ta cứ ngỡ đã đi qua mất rồi nhưng thật ra nó vẫn còn đọng lại...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 4)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- PHẦN 4 6. VÀI GIẢI ÐÁP VÀ VA CHẠM...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 3)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- PHẦN 3 5. A NẬU LÂU ÐÀ VÀ NỮ...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 2)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- PHẦN 2 3. A NẬU LÂU ÐÀ TIẾN LÊN...

Cuộc đời Đức A Nậu Lâu Đà (phần 1)

LỊCH SỬ NGÀI A NẬU LÂU ĐÀ (ANURUDDHA) Đức ngữ: Hellmuth Hecker Anh ngữ: Nyànaponika Việt ngữ: Nguyễn Ðiều (1993) -ooOoo- "Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa". Thành kính đảnh...

Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 10)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 10 A NAN ĐA SAU KHI ĐỨC PHẬT VIÊN TỊCH Theo Tôn Túc kệ ngôn (Theragathà)...