Vì sao tôi chọn Giáo pháp Đại Thừa

Đạo tràng xin phép tác giả TÂM NGUYỆN được chia sẻ bài viết: VÌ SAO TÔI CHỌN GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA tại nơi đây.  Đại chúng hãy tịnh tâm,...

Đối luận với báo Phật Học Đời Sống

Dưới đây là đối luận giữa báo Phật Học Đời Sống và Đạo tràng Tu Phật liên quan đến việc chia sẻ bài Phật...

Hệ thống Kinh A Hàm có nói đến Thế Giới Cực...

Đạo tràng xin phép tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ bài nơi đây. Đại chúng xem qua hãy Chánh Kiến...

Nhân duyên với Chánh Pháp Phật-đà

NHÂN DUYÊN VỚI CHÁNH PHÁP PHẬT ĐÀ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Kiến xin cúi đầu đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính bạch...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 1

Dưới đây là tâm thư của một Phật tử viết cho hành giả với mong muốn được chia sẻ trên Đạo tràng, nay hành...

Nhân duyên với Tam Bảo

NHÂN DUYÊN VỚI TAM BẢO Con - Pháp Mật - nghiêng mình thành kính đảnh lễ Quý Thầy! Kính bạch Quý Thầy! Nay con lòng thành viết...