Chúng ta đã được Quy y Tam Bảo theo đúng Chánh...

Kính Bạch Thầy _()_ Đệ tử Pháp Như xin phép Thầy cho con được thuật lại quá trình QUY Y TAM BẢO của con trước...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 3

Tiếp theo loạt bài trước về sự Vi Diệu Nhiệm Mầu của Phật Pháp và Hạnh Nguyện Chơn Tu bất khả tư nghì, đoạn video clip...

Vì sao tôi chọn Giáo pháp Đại Thừa?

Đạo tràng xin phép tác giả TÂM NGUYỆN được chia sẻ bài viết: VÌ SAO TÔI CHỌN GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA tại nơi đây.  Đại chúng hãy tịnh tâm,...

Hệ thống Kinh A Hàm có nói đến Thế Giới Cực...

Đạo tràng xin phép tác giả và BBT Người Phật tử (http://nguoiphattu.com) được chia sẻ bài nơi đây. Đại chúng xem qua hãy Chánh Kiến...

Kinh điển Đại Thừa có phải do Phật thuyết hay không?

Đạo tràng xin phép tác giả được chia sẻ bài viết tại đây. Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà...

Nhân duyên với Phật Pháp và Đạo tràng Tu Phật

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT Con, đệ tử Pháp Huệ xin thành tâm đảnh lễ Thầy_()_  Kính bạch Thầy!  Con có nhân...