Thư của một Phật tử gởi Ban biên tập báo Phật...

Kính gửi Ban biên tập trang báo điện tử “Phật học và Đời sống”! Hiện trang “Phật học và Đời sống” (http://phathocdoisong.com) đang đăng bài...

Kinh điển Đại Thừa có phải do Phật thuyết hay không?

Đạo tràng xin phép tác giả được chia sẻ bài viết tại đây. Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 1

Dưới đây là tâm thư của một Phật tử viết cho hành giả với mong muốn được chia sẻ trên Đạo tràng, nay hành...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Kính bạch Thầy _()_ Con Pháp Như xin phép mạo muội được đưa lên Đạo Tràng Tu Phật những điều...

Nhân duyên với Chánh Pháp Phật-đà

NHÂN DUYÊN VỚI CHÁNH PHÁP PHẬT ĐÀ Diệu A Di Đà Phật _()_ Đệ tử Pháp Kiến xin cúi đầu đảnh lễ Quý Thầy _()_ Kính bạch...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 2

Như đã giảng rõ trong bài HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI TU PHẬT, khi mật hạnh tâm thiền đạt Vô Niệm Tam Muội thì hành giả...