Nhân duyên với Phật Pháp và Đạo tràng Tu Phật

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT Con, đệ tử Pháp Huệ xin thành tâm đảnh lễ Thầy_()_  Kính bạch Thầy!  Con có nhân...

Tìm về Đạo Phật chân truyền

TÌM VỀ ĐẠO PHẬT CHÂN TRUYỀN Đệ tử Pháp Tín kính đảnh lễ Thầy ! Kính bạch Thầy ! Nay con tâm thành viết thư xin có...

Nhân duyên với Tam Bảo

NHÂN DUYÊN VỚI TAM BẢO Con - Pháp Mật - nghiêng mình thành kính đảnh lễ Quý Thầy! Kính bạch Quý Thầy! Nay con lòng thành viết...

Thư của một Phật tử gởi Ban biên tập báo Phật...

Kính gửi Ban biên tập trang báo điện tử “Phật học và Đời sống”! Hiện trang “Phật học và Đời sống” (http://phathocdoisong.com) đang đăng bài...

Chúng ta đã được Quy y Tam Bảo theo đúng Chánh...

Kính Bạch Thầy _()_ Đệ tử Pháp Như xin phép Thầy cho con được thuật lại quá trình QUY Y TAM BẢO của con trước...

Nhân duyên với Phật Pháp

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Diệu A Di Đà Phật_()_ Kính bạch Thầy_()_ Hàng năm cứ mỗi độ xuân về,...