nhan-duyen-voi-tam-baoNHÂN DUYÊN VỚI TAM BẢO

Con – Pháp Mật – nghiêng mình thành kính đảnh lễ Quý Thầy!

Kính bạch Quý Thầy!

Nay con lòng thành viết thư đến Đạo tràng để bày tỏ sự hoan hỷ của Pháp Mật con khi được Thầy quy y Tam Bảo và nhận làm đệ tử. Con xin có đôi lời chia sẻ về nhân duyên của con với Tam Bảo.

Tháng 9/2016, con bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Giữa lúc bế tắc hoảng loạn, con chỉ biết niệm lễ Phật (nhà con có bái thờ Phật). Cứ mỗi lần con thắp nhang, lễ Phật thì cảm thấy người đỡ bệnh hơn, trong khi đó đi bác sĩ bệnh viện đều chữa trị không khỏi. Cảm thông có sự nhiệm mầu, con bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp trên mạng internet và biết về Pháp môn Niệm Phật. Từ đó, con chuyên niệm A Di Đà Phật.

Sau đó bệnh con khỏi hẳn. Con tự tu tại gia, đầu óc con trống rỗng, bao nhiêu phiền muộn không còn, tự nhiên không còn đam mê sắc dục, không xem tivi, sách báo mà chỉ lang thang trên mạng tìm hiểu về Phật Pháp. Biết rằng con người ai cũng có Tánh Phật, chỉ cần lòng thành muốn tu dưỡng trên con đường Phật Pháp thì sẽ giải thoát luân hồi, nhưng Kinh Phật và sách luận hiện nay thì quá nhiều, thật lòng con khó phân biệt được đâu là Chân Kinh. Muốn đến được Chánh Pháp để theo đó tu tập tinh tấn thì mình phải tìm lấy cho mình một vị Minh Sư và quy y, nhưng tìm ở đâu thì con không biết, vì trong con hình dung vị Minh Sư đó không nhất thiết phải là Sư ở trong chùa vì thời buổi bây giờ quy y một vị Sư trong chùa nào đó là quá dễ, các Sư thì bận việc đạo lẫn cả luôn việc đời (?), không đủ nhân duyên thì sao chỉ bảo Chánh Pháp cho đệ tử được.

Vậy là hàng ngày với hai thời khoá công phu tại gia, con khấn xin Chư Phật hãy soi đường chỉ lối giúp con gặp được một vị Minh Sư cùng các bạn đồng tu có cùng chí hướng. Vị Minh Sư đó phải đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của con, đó là tu hành cốt để giác ngộ chân lý và Phật Tánh của mình vì người tu tại gia như con đang hướng đến điều này. Ai giải rõ Phật Pháp một cách cụ thể và thông suốt (đặc biệt vị Minh Sư phải tự tu và đã được chứng quả), không cần phải có danh tiếng bằng cấp học vị Phật giáo gì cả, thì sẽ có sức hấp dẫn để con kính bái người đó làm Thầy của mình.

Và rồi duyên lành đưa con tới trang web: http://daotrangtuphat.com của Đạo tràng Tu Phật, qua bài viết Tìm Chánh Pháp giữa thời nay của Phật tử Pháp Như. Con thấy trang web này có nhiều bài Pháp hấp dẫn. Đây là trang web do một vị ẩn tu lập ra có nhiều bài thuyết Chánh Pháp rất thực tế, dễ hiểu, đi vào lòng Phật tử. Con đọc và đúc kết ra mấy điểm sau:

– Những bài thuyết Pháp đều mô tả sự thật về Chánh Pháp, để cho người Phật tử biết đường hành pháp.

– Không có sự mê tín, ngu muội, thần quyền… trong tu hành. Không có sự phân biệt về tông phái (Tịnh, Thiền, Mật) mà ngược lại, dung thông lẫn nhau.

– Hiểu được phần nào tâm, chí, nguyện, hạnh của vị Minh Sư. Qua đó đầu óc con được khai mở rất nhiều nhưng biết tìm vị Minh Sư ẩn tu này ở đâu bây giờ?

Rất may qua trang web http://daotrangtuphat.com và thông báo của Đạo tràng trên Facebook, Pháp đàm sắp được tổ chức, con liền đăng ký tham dự.

Buổi Pháp đàm con được gặp Thầy Diệu Huệ là Thầy song tu và Thầy Vô Tác là đệ tử mật truyền của vị Minh Sư này. Hai Thầy ân cần giảng giải về câu mật chú Diệu A Di Đà Phật, sám hối thế nào đúng Pháp, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc, đới nghiệp vãng sanh, hộ niệm vãng sanh,…

Cuối cùng với mật hạnh từ bi, tất cả đạo hữu được Quý Thầy trợ duyên tu hành (ĐỘ TỬ), chỉ với 2 bàn tay không của Quý Thầy mà ai cũng ngạc nhiên cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng thân tâm, mong được dự Pháp đàm lần tiếp theo. Riêng con vô cùng hoan hỷ vì đã được gần hơn với những vị Thầy chân chính, và chắc nhờ Phật độ nên qua thời gian sau khi đủ duyên lành, con được Thầy Cổ Thiên quy y Tam Bảo, nhận làm đệ tử với Pháp danh Thầy đặt cho con là Pháp Mật.

Qua buổi Pháp đàm, con thấy được lợi lạc rất nhiều, rất đúng với tâm tư nguyện vọng của con. Sắp tới sẽ có nhiều sự kiện thích thú hơn nữa đang chào đón con, khiến con vô cùng hăng hái phấn khởi trên con đường tu hành phía trước. Con tự nghĩ đây là phúc lành nhiều đời nhiều kiếp của mình nên đã tìm được vị Minh Sư và hai người Thầy là Thầy Diệu Huệ và Thầy Vô Tác – những người chân thật, sang suốt, đức hạnh, tình thương và bao dung vô bờ bến. Con nguyện là người đệ tử siêng năng học hỏi để tu tập một ngày một tinh tấn.

Con xin nghiêng mình cúi đầu đảnh lễ Thầy Cổ Thiên.

Con xin nghiêng mình cúi đầu đảnh lễ Thầy Diệu Huệ và Thầy Vô Tác.

Diệu A Di Đà Phật _()_

Con, đệ tử Pháp Mật